Slovenský líder medzi výrobcami podlahových systémov

Podlahové systémy CHEMOS pre podlahárov, parketárov, stavebné firmy ale i svojpomocných stavebníkov. 
Od odborného posúdenia podkladu, doporučenia vhodných produktov a technologického
postupu až po dodanie na miesto realizácie. 

PODLAHOVÉ SYSTÉMY

Systémy pre všetky typy podláh pre stavebné firmy, ale i pre domáce rekonštrukcie

STAVEBNÁ CHÉMIA

Vysokoúčinná chémia pre profesionálnych stavebníkov, ktorá ponúka cementové lepidlá na spojenie stavebných prvkov.

LEPIDLÁ

Účinné lepenie s vysokou odolnosťou vonkajších podmienok na rôzne druhy opravárenských prác.

Spoločnosť Chemos sa zaväzuje neustále plánovite zlepšovať
svoj environmentálny profil pri zachovaní a rozvíjaní podnikateľských aktivít

V prípade  podrobnejších informácií nás prosím kontaktujte telefonicky
alebo prostredníctvom tohto formulára.