Penetrácia CHEMOS PE 204 - koncentrát

Univerzálny penetračný náter "penetrák" na savé aj nesavé podklady. Najnižšia cena penetrácie na m2.

Univerzálna penetrácia Chemos PE 204 - koncentrát

Penetračný náter CHEMOS PE 204 sa hodí na tieto podklady:

 • cementové potery, betón, pórobetón a pod.
 • nesavé podklady - keramika, umelý a prírodný kameň, teraso a pod.
 • veľmi savé podklady - sádrokartónové dosky, anhydritové dosky, anhydritové a sádrové potery
  drevo, drevovláknité dosky
 • vhodný i na podklady s podlahovým kúrením.

 

Akrylátový penetračný náter zvlášť vhodný k predbežnej úprave podkladov pre aplikáciu samonivelačných vyrovnávacích podlahových hmôt CHEMOS, ako aj pred lepením disperznými lepidlami CHEMOS. 

Koncentrát je vodou riediteľná akrylátová penetrácia, riedi sa priamo na pracovisku v určenom pomere podľa druhu podkladu. Jeho veľkou výhodou je možnosť riedenia podľa potreby. 

Prednosti penetračného náteru:

Vodu obsahujúci disperzný prednáter na báze akrylátového kopolyméru. Viaže povrchový jemný prach, redukuje savosť podkladu, chráni na vlhkosť citlivé podklad pred zámesovou vodou z vyrovávacích hmôt a lepidiel, zabraňuje príiš rýchlemu úniku zámesovej vody z vyrovnávacích hmôt. 

 • neobsahuje organické rozpúšťadlá
 • nie je horľavý ani jedovatý
 • viaže prebytočný prach
 • zlepšuje podklad
 • nízka spotreba - penetračný náter za najnižšiu cenu na m2
 • zvyšuje priľnavosť podlahovej hmoty k podkladu

Príprava podkladu

Predtým, ako použijeme penetračný náter, je potrebné pripraviť podklad. Podklad musí byť suchý, pevný, bez trhlín, čistý a zbavený látok ktoré znižujú priľnavosť. Hladké potery musia byť obrúsené a zbavené prachu.
Zbytky starých nivelačných hmôt, staré lepidlá, podlahoviny, nátery a pod. obrúsiť, odfrézovať alebo otryskať. Nesavé podklady, ako je keramická dlažba, kameň, terazzo, nepieskovaný liaty asfalt dobre zdrsniť hrubým brúsnym papierom. Voľné častice a prach dôkladne povysávať.

Pracovný postup

Nádobu pred použitím nechať aklimatizovať na teplotu miestnosti a dobre pretrepať. Potom penetračný náter CHEMOS PE 204 naliať do čistej nádoby a doriediť vodou v pomere podľa tabuľky "Riedenie".
Penetrácia sa nanáša jemne pórovitým valčekom v rovnomernej vrstve celoplošne na podklad, aby sa zabránilo miestnemu presýteniu a treba dbať, aby sa nevytvárali kaluže. Vzniknuté kaluže dobre rozotrieť alebo odsať hubkou. Náradie ihneď po použití očistiť vodou.

Doby schnutia

Nechať vyschnúť do číreho, transparentného filmu. Doba schnutia je závislá od teploty podkladu a vlhkosti vzduchu.
Na cementových podkladoch je doba schnutia 2-4 hod. obvykle dostačujúca, na nesavých a sádrových podkladoch je doba schnutia 12 - 24 hodín.

savé podklady: 2 - 4 hod. 
nesavé podklady: 4 – 6 hod.
anhydrit, sádra: min 12 hodín

Penetrácia Chemos PE 204 upozornenie:

Nízka teplota a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie predlžujú.
Vyššia teplota a nízka vlhkosť vzduchu schnutie skracujú. Spotreba vždy závisí od savosti a hrubosti podkladu. Najlepšia spracovateľnosť je pri priestorovej teplote 15 - 25 °C, teplote podkladu nad 15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 75%.