Lepidlo na parkety CHEMOS PU 45

Dvojzložkové, bezrozpúšťadlové a bezvodé polyuretánové lepidlo na parkety. Lepidlo vhodné pre podlahové vykurovanie. Lepidlo na drevo je vhodné na lamelové aj masívne podlahy.

Lepidlo na parkety Chemos PU 45

Prednosti:

 • vhodný pre podlahové vykurovanie
 • nereaguje citlivo na mráz
 • dobre sa rozotiera
 • neobsahuje rozpouštadlá
 • veľmi dobrá výsledná pevnosť
 • vysoká počiatočná priľnavosť

Špecifické vlastnosti:

 • rýchly vývoj pevnosti
 • dlhá doba spracovania
 • elastické – odolné voči šmyku, preto znižuje pnutie
 • veľmi nízke emisie
 • má univerzálne využitie

Vhodné na lepenie parkiet:

 • lamelové parkety s vysokou hranou podľa normy EN 14761
 • vlysová podlaha podľa normy EN 13227
 • masívne podlahy
 • viacvrstvové parkety podľa normy EN 13489
 • mozaiková vlysová podlaha podľa normy EN 13488 
 • vlysový parket 

Vhodné na podklady:

 • pieskový liaty asfalt
 • (tekuté) potery so síranom vápenatým (anhydrit)
 • drevené podlahy (parkety, podlahy)
 • CHEMOS nivelačné hmoty pre parkety
 • drevotrieskové dosky, OSB dosky
 • cementové podlahy

Kontrola podkladu

Podkladový materiál musí byť pevný v ťahu a odolný voči tlaku, musí vykazovať dostatočnú pevnosť povrchu,musí byť stále suchý, rovný, čistý a nesmie obsahovať odformovacie zmesi, spekané vrstvy, atď. Tak isto jepotrebné posúdiť pórovitosť a drsnosť povrchu. Skontrolujte aj obsah vlhkosti a nasiakavosť poterov z cementua síranu vápenatého ako aj teplotu v miestnosti, vlhkosť v miestnosti a teplotu podkladového materiálu. 

Príprava podkladu

Pomocou prípravy podkladu musíte zabezpečiť, aby bol podklad predovšetkým čistý, aby mal pevnú povrchovúvrstvu, aby bol drsný, prípadne aby bol nasiakavý, rovný, stále suchý a bez trhlín. Zbytky starých lepidiel, vosk,mastnotu, farby, olej a iné vrstvy odstáňte strojným čistením kefami, odbrúsením, frézovaním alebo brokovaním.Trhliny a medzery, okrem dilatačných špár alebo iných konštrukciou podmienených špar uzatvorte pomocouzalievacej živice a spojovacích prvkov, resp. opravných hmôt od firmy CHEMOS (EZH-20, EP-20, OT 101,OT 303). Rovnako je možné vyplniť otvory a prehĺbeniny.
Musíte zabezpečiť rovnosť, nasiakavosť a drsnosť podkladu prípadne aj pomocou nanesenia nivelačnej hmoty odfirmy CHEMOS.