Lepidlo na parkety CHEMOS SPU 60

Elastické jednozložkové silanové lepidlo na lepenie parkiet.    

Lepidlo na parkety Chemos SPU 60

Vhodné podklady:

 • aj s podlahovým kúrením
 • betónové a cementové potery
 • anhydritové potery
 • drevené podklady (parkety, palubovka)
 • drevotrieskové dosky, OSB dosky
 • CHEMOS nivelačné hmoty na podlahy
 • pieskový liaty asfalt (po napenetrovaní epoxidovou penetráciou CHEMOS EP 19)

Vhodné na lepenie:    

 • viacvrstvé /hotové parkety podľa normy STN EN 13489
 • parketové vlysy s perom a drážkou podľa normy STN EN 13226 (max. 75 x 600 mm, min. hrúbka 14 mm) 

Špecifické vlastnosti:    

 • ž̌iadne škodlivé pôsobenie s lakmi, olejmi a tmelmi (žiadna migrácia zmäkčovadiel) 
 • žiadne zdravotné a ekologické riziká
 • možnosť použitia na takmer všetky podklady bez nutnosti použitia penetrácie
 • veľmi dobrá priľnavosť na všetky bežné druhy podkladov a dreva
 • zvyšky lepidla je možné ľahko očistiť a odstrániť z povrchovo upravených podláh, ľahko umývateľné z rúk, ruky nečernajú
 • vhodné na podklady s podlahovým kúrením
 • lepidlo tuhne chemickou reakciou s okolitou vlhkosťou (zo vzduchu, z podkladu..) 
 • výborná stabilita hrebeňa
 • elastické, chráni podklad pred šmykovými (ťahovými) silami dreva 
 • dlhá otvorená doba pre pokládku parkiet – 60 min.

Podklad musí byť rovný, trvale suchý, čistý, mierne drsný, nasiakavý, bez trhlín, pevný v tlaku a ťahu podľa STN 74 4505 ainých príslušných platných noriem. Nátery, nesúdržné časti, cementové mlieko, mastnota a pod. musia byť dôkladneodstránené. Mechanické opracovanie podkladu – obrúsenie alebo frézovanie, je potrebné vykonať na základe typu a stavupodkladu (prebrúsenie podkladu doporučujeme urobiť vždy). Trhliny a medzery, okrem dilatačných škár alebo inýchkonštrukciou podmienených prvkov uzatvorte pomocou zalievacej živice a spojovacích prvkov od firmy CHEMOS. Otvory aprehĺbeniny je možné vyplniť opravným tmelom CHEMOS OT 101 alebo OT 303. Prípadné nerovnosti vyrovnajte vhodnounivelačnou hmotou CHEMOS v hrúbke min. 2 mm. Betónové a cementové podklady v dobrej kvalite nie je potreba vo väčšineprípadov penetrovať. Anhydritové podklady prebrúste a vysajte prach. Staré, nekvalitné podklady a pieskový liaty asfalt treba po prebrúsení napenetrovať epoxidovou penetráciou CHEMOS EP 20.