Lepidlo na parkety CHEMOS SPU 64

Tvrdo-elastické jednozložkové silanové lepidlo na lepenie parkiet. Lepidlo na drevené podlahy, aj s podlahovým vykurovaním.

Lepidlo na parkety Chemos SPU 64

Vhodné podklady :

 • aj s podlahovým kúrením
 • betónové a cementové potery
 • anhydritové potery
 • drevené podklady (parkety, palubovka)
 • drevotrieskové dosky, OSB dosky
 • CHEMOS nivelačné hmoty na podlahy
 • pieskový liaty asfalt (po napenetrovaní epoxidovou penetráciou CHEMOS EP 19)

Vhodné na lepenie:

 • viacvrstvé / hotové parkety
 • parketové vlysy s perom a drážkou
 • mozaiková podlaha
 • masívne palubovky
 • lamparkety
 • lamelové parkety s vysokou hranou (min. hrúbka 16 mm) drevená dlažba a OSB dosky
 • exotické dreviny s perom a drážkou

Špecifické vlastnosti:

 • žiadne škodlivé pôsobenie s lakmi, olejmi a tmelmi (žiadna migrácia zmäkčovadiel)
 • žiadne zdravotné a ekologické riziká
 • možnosť použitia na takmer všetky podklady bez nutnosti použitia penetrácie
 • veľmi dobrá priľnavosť na všetky bežné druhy podkladov a dreva
 • zvyšky lepidla je možné ľahko očistiť a odstrániť z povrchovo upravených podláh, ľahko umývateľné z rúk, ruky nečernajú
 • vhodné na podklady s podlahovým kúrením
 • lepidlo tuhne chemickou reakciou s okolitou vlhkosťou (zo vzduchu, z podkladu..)
 • výborná stabilita hrebeňa
 • elastické, chráni podklad pred šmykovými (ťahovými) silami dreva dlhá otvorená doba pre pokládku parkiet – 45 min.

Podklad musí byť rovný, trvale suchý, čistý, mierne drsný, nasiakavý, bez trhlín, pevný v tlaku a ťahu podľa STN 74 4505 ainých príslušných platných noriem. Nátery, nesúdržné časti, cementové mlieko, mastnota a pod. musia byť dôkladneodstránené. Mechanické opracovanie podkladu – obrúsenie alebo frézovanie, je potrebné vykonať na základe typu a stavupodkladu (prebrúsenie podkladu doporučujeme urobiť vždy). Trhliny a medzery, okrem dilatačných škár alebo inýchkonštrukciou podmienených prvkov uzatvorte pomocou zalievacej živice a spojovacích prvkov od firmy CHEMOS. Otvory a prehĺbeniny je možné vyplniť opravným tmelom CHEMOS OT 101 alebo OT 303. Prípadné nerovnosti vyrovnajte vhodnou nivelačnou hmotou CHEMOS v hrúbke min. 2 mm.

Betónové a cementové podklady v dobrej kvalite nie je potreba vo väčšine prípadov penetrovať. Anhydritové podklady prebrúste a vysajte prach. Staré, nekvalitné podklady a pieskový liaty asfalt treba po prebrúsení napenetrovať epoxidovou penetráciou CHEMOS EP 20.