CHEMOS DL 250 EV

Vodivé lepidlo  pre lepenie elektrostatických vodivých a 
antistatických krytín z PVC.

Lepidlo Profilep 250 EV

Elektricky vodivé lepidlo - vlastnosti:

Lepidlo s veľmi dobrou počiatočnou lepivosťou a výbornou konečnou pevnosťou lepeného spoja.

Materiály:

Pre lepenie elektricky vodivých a antistatických podlahových krytín z PVC. V spojitosti  s vodivým náterom CHEMOS PEV 2003 čiastočne nahrádza medenú mriežku.

Použitie:

Priestory s vysokým zaťažením ako sú: laboratória, priemyselné prevádzky, nemocnice, výrobné priestory a pod.

Lepenie:

Adhézne lepenie po odvetraní lepidla s takmer okamžitou tvorbou počiatočných pevností. Rozmiestnenie mriežky z medennej pásky – viď obrazok.

Prednosti lepidla:

  • vysoká počiatočná lepivosť
  • neobsahuje rozpúšťadlá
  • ľahká spracovateľnost

Rozmiestnenie mriežky z medenej pásky – viď tech. list Vodivý náter Profilep PEV2003 !
Vodivá penetrácia PEV 2003 čiastočne nahrádza použitie medenej mriežky. Lepidlo Profilep 250 EV je technickými parametrami a spracovaním zhodné s nevodivým ekvivalentom Profilep 295, ibaže je elektricky vodivé. Podrobný pracovný postup je popísaný v prílohe pre lepenie vodivých podlahovín, 

Pokiaľ môžete, nespracovávajte pri teplote pod +15 °C a relatívnej vlhkosti nad 75%. Optimálne podmienky pre lepenie sú 18 – 25 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 65 %. Vyššia vlhkosť a nižšia teplota vzduchu predlžujú a naopak vyššie teplotya nízka vlhkosť vzduchu zkracujú dobu odvetrania, čas lepenia a tuhnutia.