CHEMOS DL 250 EV

Vodivé lepidlo  pre lepenie elektrostatických vodivých a 
antistatických krytín z PVC.

Lepidlo Profilep 250 EV

Elektricky vodivé lepidlo - vlastnosti:

Lepidlo s veľmi dobrou počiatočnou lepivosťou a výbornou konečnou pevnosťou lepeného spoja.

Materiály:

Pre lepenie elektricky vodivých a antistatických podlahových krytín z PVC. V spojitosti  s vodivým náterom CHEMOS PEV 2003 čiastočne nahrádza medenú mriežku.

Použitie:

Priestory s vysokým zaťažením ako sú: laboratória, priemyselné prevádzky, nemocnice, výrobné priestory a pod.

Lepenie:

Adhézne lepenie po odvetraní lepidla s takmer okamžitou tvorbou počiatočných pevností. Rozmiestnenie mriežky z medennej pásky – viď obrazok.

Prednosti lepidla:

  • vysoká počiatočná lepivosť
  • neobsahuje rozpúšťadlá
  • ľahká spracovateľnost

Podklady musia byť rovné, suché (zmerajte vlhkosť), zbavené nečistôt ako sú: prach, olej, vosk, sádra, farba a pod.. Povrch podkladu musí byť pevný (skúška vrypom), špáry a trhliny treba vyspraviť. Dilatačné špáry neuzatvárajte! Nerovnosti vyrovnajte stierkovou hmotou. Okrajové pásy izolácie pri stenách odrežte až povystierkovaní. Potery z liateho asfaltu prestierkujte vrstvou stierky v hrúbke min. 2mm. Dbajte, aby teplota podkladu pri lepení bola aspoň +15°C