Vodivý povrchový náter CHEMOS PEV 2003

Elektrický vodivý disperzný náter aplikovaný pred lepením vodivých podlahových krytín pre vodivé a antistatické podlahové konštrukcie. 

Vodivý povrchový náter Profilep PEV 2003

Použitie:

Vodivý náter Profilep PEV 2003 je určený pre povrchovú úpravu podkladov prednásledným lepením vodivým lepidlom Profilep 222 EV vodivých alebo antistatickýchpodlahových krytín PVC. V tejto kombinácií na každých 30 m2 použijeme vývodmedenej (Cu ) pásky 1m dlhý, pripojený k uzemneniu. 

Vodivý náter Profilep PEV 2003 je určený pre povrchovú úpravu podkladov pred následným lepením vodivým lepidlom alebo antistatických podlahových krytín vodivými lepidlami Profilep. 

Jeho použitím sa čiastočne nahrádza medenná mriežka, pretože má vysokú elektrickú vodivosť.

V tejto kombinácií na každých 30 m2 použijeme vývod medennej (Cu ) pásky 1m dlhý, pripojený k uzemneniu.

Ďalej príloha pre lepenie vodivých podlahovín a antistatických podlahovín.

Prednosti:

  • nízka spotreba
  • neobsahuje rozpúšťadlá
  • čiastočne nahrádza Cu pásku
  • neobsahuje rozpúšťadlá
  • ľahká spracovateľnosť
  • k okamžitému použitiu
  • vhodné pod kolieskové stoličky
  • vhodné na podlahové kúrenie 

Náter PEV 2003 sa rovnomerne nanesie na vystierkovaný podklad penovýmválčekom a nechá sa úplne zaschnúť. Potom sa štetcom nanesie tenká vrstvalepidla Profilep PVC 222EV v šírke min. 3 cm tam kde bude umistnený vývod alebosieť z medennej pásky. Cu páska sa potom vtlačí do lepidla. Križujúce spoje Cupásky sa preletujú. 

Obecne platí pre 30 m2 jeden vývod Cu pásky aspoň 1bm zabudovanej vo vodivomlepidle. Pre väčšie plochy viac vývodov. Pri veľkých plochách Vám firma CHEMOSvypracuje detailne usporiadanie vývodov.

Optimálne podmienky pre lepenie sú 18 – 25 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 65 %. Vyššia vlhkosť a nižšia teplota vzduchu predlžujú a naopak vyššie teplotya nízka vlhkosť vzduchu zkracujú dobu odvetrania, čas lepenia a tuhnutia. 

Nasledujúca záložka - postup pre lepenie vodivých podlahovín a antistatických podlahovín FATRA.