Vodivý povrchový náter CHEMOS PEV 2003

Elektrický vodivý disperzný náter aplikovaný pred lepením vodivých podlahových krytín pre vodivé a antistatické podlahové konštrukcie. 

Vodivý povrchový náter Profilep PEV 2003

Použitie:

Vodivý náter Profilep PEV 2003 je určený pre povrchovú úpravu podkladov prednásledným lepením vodivým lepidlom Profilep 222 EV vodivých alebo antistatickýchpodlahových krytín PVC. V tejto kombinácií na každých 30 m2 použijeme vývodmedenej (Cu ) pásky 1m dlhý, pripojený k uzemneniu. 

Vodivý náter Profilep PEV 2003 je určený pre povrchovú úpravu podkladov pred následným lepením vodivým lepidlom alebo antistatických podlahových krytín vodivými lepidlami Profilep. 

Jeho použitím sa čiastočne nahrádza medenná mriežka, pretože má vysokú elektrickú vodivosť.

V tejto kombinácií na každých 30 m2 použijeme vývod medennej (Cu ) pásky 1m dlhý, pripojený k uzemneniu.

Ďalej príloha pre lepenie vodivých podlahovín a antistatických podlahovín.

Prednosti:

  • nízka spotreba
  • neobsahuje rozpúšťadlá
  • čiastočne nahrádza Cu pásku
  • neobsahuje rozpúšťadlá
  • ľahká spracovateľnosť
  • k okamžitému použitiu
  • vhodné pod kolieskové stoličky
  • vhodné na podlahové kúrenie 

Podklady musia byť rovné, suché (zmerajte vlhkosť), zbavené nečistôt ako sú: prach, olej, vosk, sádra, farba a pod. Povrch podkladu musí byť pevný (skúška vrypom), špáry a trhliny treba vyspraviť. Dilatačné špáry neuzatvárajte! Nerovnosti vyrovnajte stierkovou hmotou. Okrajové pásy izolácie pri stenách odrežte až po vystierkovaní. Potery z liateho asfaltu prestierkujte vrstvou stierky v hrúbke min. 2 mm.
Dbajte, aby teplota podkladu pri lepení bola aspoň +15°C.