Vodivý povrchový náter CHEMOS PEV 2003

Elektrický vodivý disperzný náter aplikovaný pred lepením vodivých podlahových krytín pre vodivé a antistatické podlahové konštrukcie. 

Vodivý povrchový náter Profilep PEV 2003

Použitie:

Vodivý náter Profilep PEV 2003 je určený pre povrchovú úpravu podkladov prednásledným lepením vodivým lepidlom Profilep 222 EV vodivých alebo antistatickýchpodlahových krytín PVC. V tejto kombinácií na každých 30 m2 použijeme vývodmedenej (Cu ) pásky 1m dlhý, pripojený k uzemneniu. 

Vodivý náter Profilep PEV 2003 je určený pre povrchovú úpravu podkladov pred následným lepením vodivým lepidlom alebo antistatických podlahových krytín vodivými lepidlami Profilep. 

Jeho použitím sa čiastočne nahrádza medenná mriežka, pretože má vysokú elektrickú vodivosť.

V tejto kombinácií na každých 30 m2 použijeme vývod medennej (Cu ) pásky 1m dlhý, pripojený k uzemneniu.

Ďalej príloha pre lepenie vodivých podlahovín a antistatických podlahovín.

Prednosti:

  • nízka spotreba
  • neobsahuje rozpúšťadlá
  • čiastočne nahrádza Cu pásku
  • neobsahuje rozpúšťadlá
  • ľahká spracovateľnosť
  • k okamžitému použitiu
  • vhodné pod kolieskové stoličky
  • vhodné na podlahové kúrenie 

Lepenie vodivých krytín PVC FATRA Dynamik 

LEPENIE ANTISTATICKÝCH PODLAHOVIN    

Používa sa v prípadoch ak je požadovaný zvodový odpor podlahy 5.104 – 1.108 Ohm.    
Inštalácia vodivej mriežky:
Na vystierkovaný podklad sa penovým valčekom alebo štetcom nanesie rovnomerná vrstvavodivého náteru CHEMOS PEV 2003 a nechá sa zaschnúť minimálne 12 hodín.
Na zaschnutý podklad sa rozmeria vodivá mriežka tak, aby akýkoľvek bod povrchupodlahoviny nebol vzdialený od medennej (Cu) pásky viac ako 10 m. Vmenšíchmiestnostiach sa inštaluje iba jeden vývod uzemnenia Cu pásky. Minimálna dĺžka Cu páskyzasahujúca do systému je 1m. Potom štetcom nanesieme tenkú vrstvu vodivého lepidla Profilep PVC 222 EV v šírke asi 3cm, do ktorej sa vtlačí Cu páska. Všetky križujúce sa miesta mriežky preletujeme. VývodyCu pásky sa prevádzajú rozpojiteľné, s rozpojiteľnou svorkou pre kontrolu elektrickéhoodporu. Po inštalácií vodivej mriežky sa prevedie meranie odporu (revízny technik elektro). 

lepenie elektrostaticky vodivých polahovín

Lepenie vodivých krytín PVC FATRA Elektrostatik 

VODIVÝ SYSTÉM - lepenie elektrostaticky vodivých polahovín    

Používa sa v prípadoch ak je požadovaný zvodový odpor podlahy 5.104 – 1.106 Ohm.    
Inštalácia vodivej mriežky:
Na vystierkovaný podklad sa penovým valčekom alebo štetcom nanesie rovnomerná vrstvavodivého náteru CHEMOS PEV 2003 a nechá sa zaschnúť minimálne 12 hodín.
Na zaschnutý podklad sa rozmeria vodivá mriežka tak, aby akýkoľvek bod povrchupodlahoviny nebol vzdialený od medennej (Cu) pásky viac ako 1 m. Potom štetcom nanesieme tenkú vrstvu vodivého lepidla Profilep PVC 222 EV v šírke asi 3cm, do ktorej sa vtlačí Cu páska. Všetky križujúce sa miesta mriežky preletujeme. VývodyCu pásky sa prevádzajú rozpojiteľné, s rozpojiteľnou svorkou pre kontrolu elektrickéhoodporu. Po inštalácií vodivej mriežky sa prevedie meranie odporu (revízny technik elektro).