Disperzné lepidlo na vinyl CHEMOS DL 660

Disperzné lepidlo s vysokou počiatočnou lepivosťou a výnikajúcou konečnou pevnosťou lepeného spoja na lepenie kaučukových krytín a vinylových dielcov (LVT).

Lepidlo na kaučuk a gumu Profilep 660

Materiály:

Veľmi silné disperzné lepidlo, vhodné na lepenie vinylovej podlahy a kaučukových podlahovín do hrúbky 3,5 mm, všetkých druhov PVC a CV krytín na savé podklady v bytovej a priemyselnej výstavbe.

Použitie:

Priestory s vysokým zaťažením ako sú: byty, kancelárie, hotelové haly, markety, sklady, výrobné priestory a pod.Nie na záťaž paletovými vozíkmi.

Lepenie:

Adhézne lepenie po odvetraní lepidla s takmer okamžitou tvorbou počiatočných pevností.

Prednosti: 

  • veľmi vysoká počiatočná lepivosť
  • vysoká konečná pevnosť
  • nízka spotreba
  • neobsahuje rozpúšťadlá
  • vhodné na podlahové kúrenie
  • vhodné pod kolieskové stoličky

Lepidlo pred použitím aklimatizujte na teplotu v miestnosti. V prípade potreby dobre premiešajte. Pri lepení kaučuku naneste lepidlo vhodnou zubovou stierkou (A1, A2 alebo B1) podľa rubovej strany a hrúbky krytiny. Pri lepení vinylových dielcov (LVT) použite zub. stierku A1. Lepidlo veľmi dôkladne rozotrite, aby sa vytvoril „hrebeň“ a nevytvárali sa miesta so zbytočne hrubšou vrstvou lepidla. Nechajte asi 15-20 minút zavädnúť. Správne zavädnuté je, ak začína lepidlo spriehľadňovať, ale pri jemnom dotyku zostáva trochu odtlačok na prste. Potom uložte krytinu, pričom zároveň vytláčajte vzduchové bubliny a silno pritláčajte k podkladu. Čas pre uloženie krytiny do lepidla je cca 30 minút po zavädnutí lepidla. Dbajte na celoplošné zmočenie rubovej strany. Kladené dielce musia ležať na podklade úplne bez pnutia a v rovnom stave, inak je nutné ich zaťažiť. Po položení krytinu ihneď starostlivo zavalcujte. Ak treba valcovanie opakujte po cca 20-30 minútach. Položenú plochu je vo fáze vytvrdzovania lepidla (24 - 48 hodín) nutné chrániť pred pôsobením slnečného žiarenia a vody. Zváranie krytiny sa vykonáva najskôr po 24 - 48 hodinách. Rešpektujte návody na pokládku od výrobcu podlahovej krytiny.

Čistenie :
Ihneď po použití vodou, resp. vlhkou handrou.