Disperzné lepidlo na vinyl CHEMOS DL 660

Disperzné lepidlo s vysokou počiatočnou lepivosťou a výnikajúcou konečnou pevnosťou lepeného spoja na lepenie kaučukových krytín a vinylových dielcov (LVT).

Lepidlo na kaučuk a gumu Profilep 660

Materiály:

Veľmi silné disperzné lepidlo, vhodné na lepenie vinylovej podlahy a kaučukových podlahovín do hrúbky 3,5 mm, všetkých druhov PVC a CV krytín na savé podklady v bytovej a priemyselnej výstavbe.

Použitie:

Priestory s vysokým zaťažením ako sú: byty, kancelárie, hotelové haly, markety, sklady, výrobné priestory a pod.Nie na záťaž paletovými vozíkmi.

Lepenie:

Adhézne lepenie po odvetraní lepidla s takmer okamžitou tvorbou počiatočných pevností.

Prednosti: 

  • veľmi vysoká počiatočná lepivosť
  • vysoká konečná pevnosť
  • nízka spotreba
  • neobsahuje rozpúšťadlá
  • vhodné na podlahové kúrenie
  • vhodné pod kolieskové stoličky

Podklad musí byť dostatočne pevný, rovný, hladký, trvale suchý (zmerajte vlhkosť), bez trhlín, zbavený nečistôt ako sú: prach, olej, vosk, farba a pod. Trhliny a špáry (mimo dilatačných) treba vyplniť opravnou hmotou CHEMOS. Nerovnosti vyrovnajte vhodnou nivelizačnou hmotou CHEMOS. Prašné podklady a anhydrit ošetrite vhodnou penetráciou CHEMOS. Venujte pozornosť návodom na použitie a dbajte, aby teplota podkladu pri lepení bola aspoň +15°C. Podlahové kúrenie musí byť min. 24 hodín pred lepením úplne vypnuté. Treba zabezpečiť náhradný zdroj tepla po dobu lepenia a minimálne 72 hodínpo nej.  Podlahové kúrenie je možné zapnúť až po uplynutí 72 hodín od lepenia a to postupne, zvyšovaním teploty vody v obehu o max. 5°C / 24 hod.