Disperzné lepidlo na kaučukové podlahy CHEMOS DL 660

Disperzné lepidlo s veľmi dobrou počiatočnou lepivosťou a výbornou konečnou pevnosťou lepeného spoja na lepenie kaučukových krytín.

Lepidlo na kaučuk a gumu

Materiály:

Lepidlo je určené na lepenie kaučukových podlahových krytín v štvorcoch a pásoch do hrúbky 4 mm. Obsahuje prísady pre zvýšenie priľnavosti ku gume.

Použitie:

Priestory s vysokým zaťažením ako sú: byty, kancelárie, hotelové haly, markety, sklady, výrobné priestory a pod.Nie na záťaž paletovými vozíkmi.

Pre lepenie kaučukových - gumových krytín pod paletové vozíky použite TOPprén na podlahy. Pre optimálne lepenie iných podlahových krytín doporučujeme Profilep 470 Koberec, Profilep 222 PVC, Profilep 202 Lino a Profilep 290 Extra pre lepenie na nesavý povrch a športových podláh. 

Lepenie:

Adhézne lepenie po odvetraní lepidla s takmer okamžitou tvorbou počiatočných pevností.

Prednosti: 

  • veľmi vysoká počiatočná lepivosť
  • vysoká konečná pevnosť
  • nízka spotreba
  • neobsahuje rozpúšťadlá
  • vhodné na podlahové kúrenie
  • vhodné pod kolieskové stoličky
  • neobsahuje rozpúšťadlá
  • nízka spotreba
  • nízky obsah emisií

Podklady musia byť rovné, suché (zmerajte vlhkosť), zbavené nečistôt ako sú prach, olej, vosk, sádra, farba a pod.. Povrch podkladu musí byť pevný (skúška vrypom), špáry a trhliny treba vyspraviť. Dilatačné špáry neuzatvárajte! Na nerovnosti použite samonivelizačnú vyrovnávaciu hmotu. Okrajové pásy izolácie pri stenách odrežte až po vystierkovaní. Potery z liateho asfaltu prestierkujte vrstvou stierky v hrúbke min. 2 mm. Dbajte, aby teplota podkladu pri lepení bola aspoň +15°C.

Lepidlo sa nanáša zubovou stierkou rovnomerne na podklad. Lepidlo nechámeodvetrať cca 10 – 40 minút v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu.. Správneodvetrané lepidlo je keď začina film lepidla spriehľadňovať, ale ešte pri ľahkomdotyku prstom sa lepi na prst. Potom položíme gumovú krytinu do ešte vlhkéholepidla a dobre pritlačíme. V prípade potreby spoje a okraje ešte raz pritlačte po cca15 minútach.