Lepidlo na koberce a podlahy v byte CHEMOS DL 155

Disperzné lepidlo s vysokou konečnou pevnosťou, bez obsahu rozpúšťadiel,vhodné na lepenie: rôznorodých PVC a CV krytín v pásoch a štvorcoch, korku s PVC rubom a kobercov na nasiakavých podkladoch v bytovej a priemyselnej výstavbe.

lepidlo na podlahy a koberce DL 155

Vlastnosti lepidla:

Lepidlo je vhodné pre lepenie:
- heterogénnych PVC a CV krytín,
- textilných krytín,
- korku s PVC rubom,
- na podlahy so savým podkladom v bytovej a priemyselnej výstavbe.

Prednosti lepidla:

  • vysoká konečná pevnosť
  • veľmi dobre rozotierateľné
  • dlhý čas na lepenie
  • nízka spotreba
  • neobsahuje rozpúšťadlá
  • vhodné na podlahové kúrenie
  • vhodné pod kolieskové stoličky
  • nízky obsah emisií

Vhodné i pre mokré šampónovanie lepených textilných krytín. Priestory so stredným až vyšším zaťažením ako sú: kancelárie, hotelové haly, markety a pod.

Pracovný postup

Zameraná a odrezaná podlahová krytina by mala byť vopred aklimatizovaná na teplotu v miestnosti. Potom ju uložte na miesto pokládky a preložte na polovicu. Na uvoľnenú plochu naneste lepidlo zubovou stierkou A1resp. A2 pre PVC a B1 alebo B2 pre koberce. Lepidlo veľmi dôkladne rozotrite,aby sa vytvoril „hrebeň“ a nevytvárali sa miesta so zbytočne hrubšou vrstvou lepidla. Lepidlo nechajte asi 10 až 15 minút zavädnúť. Správne zavädnuté je, ak začína lepidlo spriehľadňovať, ale pri jemnom dotyku nezostáva odtlačok na prste. Potom uložte krytinu, pričom zároveň vytláčajte vzduchové bubliny a silno pritláčajte k podkladu.Rešpektujte návody na pokládku od výrobcu podlahovej krytiny.

Čistenie : Ihneď po použití vodou, resp. vlhkou handrou.