Lepidlo na športové povrchy PVC CHEMOS DL 295

Špeciálne disperzné lepidlo na vinylové podlahy a PVC športové povrchy.

lepidlo na športové povrchy DL 295

Použitie:

Špeciálne disperzné lepidlo, vhodné na veľmi silné lepenie: 

 • športových  povrchov  z  PVC  na OSB dosky a iné podklady, 
 • designových PVC lamiel a dielcov, 
 • homogénnych a heterogénnych PVC a CV krytín v pásoch a štvorcoch,
 • podlahoviny na stenu, 
 • PVC na PVC, 
 • izolačných podložiek na podlahy 
 • na stenu i podlahy so savým a nesavým podkladom v bytovej a priemyselnej výstavbe. 

Zvlášť doporučujeme pre lepenie veľmi zaťažovaných podlahových krytín.

Prednosti lepidla:

 • veľmi vysoká počiatočná lepivosť
 • veľmi vysoká konečná pevnosť
 • veľmi dobré rozotierateľné 
 • dlhý čas na lepenie  
 • nízka spotreba
 • neobsahuje rozpúšťadlá
 • vhodné na podlahové kúrenie
 • vhodné pod kolieskové stoličky
 • nízky obsah emisií

Zameraná a odrezaná podlahová krytina by mala byť vopred aklimatizovaná na teplotu v miestnosti. Potom ju uložte na miesto pokládky a preložte na polovicu. Na uvoľnenú plochu naneste lepidlo vhodnou zubovou stierkou. Lepidlo veľmi dôkladne rozotrite, aby sa vytvoril „hrebeň“ a nevytvárali sa miesta so zbytočne hrubšou vrstvou lepidla. Lepidlo nechajte asi 15 až 30 minút (na nesavom podklade dlhšie) zavädnúť. Správne zavädnuté je, ak začína lepidlo spriehľadňovať, ale pri jemnom dotyku zostáva trošku na prste. Potom ukladáme krytinu na lepidlo, pričom zároveň vytláčame vzduchové bubliny a silno pritláčame k podkladu. Rešpektujte návody na pokládku od výrobcu podlahovej krytiny.

Pokiaľ môžete, nespracovávajte pri teplote pod +15°C a relatívnej vlhkosti and 75%. Optimálne podmienky pre lepenie sú 18 - 25 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 65%. Vyššia vlhkosť a nižšia teplota vzduchu predlžujú a naopak vyššie teploty a nízka vlhkosť vzduchu zkracujú dobu odvetrania, čas lepenia a tuhnutia. Čistenie - po použití vodou, resp. vlhkou handrou.