Disperzné lepidlo na lepenie kobercov CHEMOS FIX

Špeciálne disperzné lepidlo pre snímateľné upevňovanie kobercov, kobercových štvorcov a PVC bez porušenia podkladu.

Disperzné lepidlo na koberce DL FIX

 

 

 

 

 

 

 

Materiály a použitie:

Lepidlo s funkciou obojstrannej lepiacej pásky na snímateľné upevňovanie (fixáciu) textilných, PVC a CV podlahových krytín v pásoch aj štvorcoch. Zabraňuje kĺzaniu, pohybu a vytváraniu vĺn na podlahovej krytine.

Vhodné pre fixáciu podlahových krytín z PVC, CV a kobercov s možnosťou ich jednoduchého opätovného odstránenia na savé a nesavé podklady, ktoré nemajú byť poškodené. Po odstránení podlahovej krytiny je možné lepidlo odstrániť pomocou roztoku vody so saponátom. 

Prednosti lepidla:

 • snímateľnosť podlahoviny bez porušenia podkladu
 • lepidlo je odstrániteľné pri renovácii umytím
 • zabraňuje tvorbe bublín  a vĺn na podlahe
 • neobsahuje rozpúšťadlá
 • vhodné pod kolieskové stoličky
 • vhodné na podlahové kúrenie
 • podklady musia byť rovné, suché (zmerajte vlhkosť), zbavené nečistôt ako sú: prach, olej, vosk, sádra, farba a pod. 
 • povrch podkladu musí byť pevný (skúška vrypom), špáry a trhliny treba vyspraviť. 
 • dilatačné špáry neuzatvárajte!
 • nerovnosti vyrovnajte stierkovou hmotou. 
 • okrajové pásy izolácie pri stenách odrežte až po vystierkovaní. 
 • potery z liateho asfaltu prestierkujte vrstvou stierky v hrúbke min. 2 mm. Dbajte, aby teplota podkladu pri lepení bola aspoň +15°C