CHEMOS DL 202

Špeciálne disperzné lepidlo pre vysokú záťaž, s vysokou počiatočnou lepivou silou 
na lepenie linolea.

lepidlo na linoleum Profilep 202 Lino

Použitie

Veľmi silné disperzné lepidlo s nízkym obsahom vody vhodné nalepenie prírodného linolea v pásoch a dielcoch do mokrého lôžkas okamžitou vysokou prídržnosťou na savé podklady v bytovej a priemyselnejvýstavbe.

Umožňuje lepiť ihneď do mokrého lôžka, s okamžitým lepiacim účinkom. Zvlášť doporučujeme pre lepenie veľmi zaťažovaných podlahových krytín.

Prednosti lepidla:

  • veľmi vysoká počiatočná lepivosť
  • vysoká konečná pevnosť
  • veľmi dobré rozotierateľné 
  • nízka spotreba
  • neobsahuje rozpúšťadlá 
  • vhodné na podlahové kúrenie 
  • vhodné pod kolieskové stoličky
  • nízky obsah emisií

Podklad musí byť rovný, hladký, trvale suchý (zmerajte vlhkosť), bez trhlín, zbavený nečistôt ako sú: prach, olej, vosk, farba a pod.,pevný v tlaku a ťahu podľa STN 744505 a iných príslušných platných noriem.  Špáry a trhliny treba vyspraviť napr. pomocou opravného tmelu CHEMOS. Nerovnosti vyrovnajte vhodnou nivelizačnou hmotou CHEMOS. Potery z liateho asfaltu prestierkujte vrstvou stierky v hrúbke min. 2mm. Prašné podklady a anhydrit ošetrite vhodnou penetráciou CHEMOS. Venujte pozornosť návodom na použitie, najmä miere vyzretia na pokladanie. Dbajte, aby teplota podkladu pri lepení bola aspoň +15°C.