Lepidlo na PVC podlahy CHEMOS DL 155

Disperzné lepidlo s vysokou konečnou pevnosťou, bez obsahu rozpúšťadiel, vhodné na lepenie rôznorodých PVC a CV krytín v pásoch a štvorcoch, korku s PVC rubom a kobercov na nasiakavých podkladoch v bytovej a priemyselnej výstavbe.

lepidlo na koberec Profilep 155

Vlastnosti lepidla:

Lepidlo je vhodné pre lepenie:
- heterogénnych PVC a CV krytín,
- textilných krytín,
- korku s PVC rubom,
- na podlahy so savým podkladom v bytovej a priemyselnej výstavbe.

Prednosti lepidla:

 • vysoká konečná pevnosť
 • veľmi dobre rozotierateľné
 • dlhý čas na lepenie
 • nízka spotreba
 • neobsahuje rozpúšťadlá
 • vhodné na podlahové kúrenie
 • vhodné pod kolieskové stoličky
 • nízky obsah emisií

Vhodné i pre mokré šampónovanie lepených textilných krytín. Priestory so stredným až vyšším zaťažením ako sú: kancelárie, hotelové haly, markety a pod.

 • podklady musia byť rovné, suché (zmerajte vlhkosť), zbavené nečistôt (prach,olej, vosk, sádra, farba a pod.).
 • povrch podkladu musí byť pevný (skúška vrypom), špáry a trhliny treba vyspraviť. 
 • dilatačné špáry neuzatvárajte!
 • nerovnosti vyrovnajte stierkovou hmotou
 • okrajové pásy izolácie pri stenách odrežte až po vystierkovaní
 • potery z liateho asfaltu prestierkujte vrstvou stierky v hrúbke min. 2 mm.
 • dbajte, aby teplota podkladu pri lepení bola aspoň +15 °C