Disperzné lepidlo na podlahy CHEMOS DL 250

Univerzálne disperzné lepidlo na PVC a textilné krytiny s vysokou lepivosťou.

lepidlo na podlahy Profilep 250

Použitie:

Rýchle disperzné lepidlo, vhodné na lepenie:

 • Homogénnych a heterogénnych PVC a CV krytín v pásoch a štvorcoch
 • textilných krytín
 • izolačných podložiek 
 • na podlahy so savým podkladom v bytovej a priemyselnej výstavbe 

Vlastnosti

 • veľmi vysoká počiatočná lepivosť
 • vysoká konečná pevnosť
 • veľmi dobré rozotierateľné
 • dlhý čas na lepenie
 • nízka spotreba
 • vhodné na podlahové kúrenie
 • vhodné pod kolieskové stoličky
 • nízky obsah emisií
 • podklady musia byť rovné, suché (zmerajte vlhkosť), zbavené nečistôt (prach,olej, vosk, sádra, farba a pod.).
 • povrch podkladu musí byť pevný (skúška vrypom), špáry a trhliny treba vyspraviť. 
 • dilatačné špáry neuzatvárajte!
 • nerovnosti vyrovnajte stierkovou hmotou
 • okrajové pásy izolácie pri stenách odrežte až po vystierkovaní
 • potery z liateho asfaltu prestierkujte vrstvou stierky v hrúbke min. 2 mm.
 • dbajte, aby teplota podkladu pri lepení bola aspoň +15 °C