CHEMOS DL 295

Špeciálne disperzné lepidlo na vinylové podlahy a PVC športové povrchy.

lepidlo na podlahy Profilep 295

Použitie:

Špeciálne disperzné lepidlo, vhodné na veľmi silné lepenie: 

 • športových  povrchov  z  PVC  na OSB dosky a iné podklady, 
 • designových PVC lamiel a dielcov, 
 • homogénnych a heterogénnych PVC a CV krytín v pásoch a štvorcoch,
 • podlahoviny na stenu, 
 • PVC na PVC, 
 • izolačných podložiek na podlahy 
 • na stenu i podlahy so savým a nesavým podkladom v bytovej a priemyselnej výstavbe. 

Zvlášť doporučujeme pre lepenie veľmi zaťažovaných podlahových krytín.

Prednosti lepidla:

 • veľmi vysoká počiatočná lepivosť
 • veľmi vysoká konečná pevnosť
 • veľmi dobré rozotierateľné 
 • dlhý čas na lepenie  
 • nízka spotreba
 • neobsahuje rozpúšťadlá
 • vhodné na podlahové kúrenie
 • vhodné pod kolieskové stoličky
 • nízky obsah emisií

Podklady musia byť rovné, suché (zmerajte vlhkosť), zbavené nečistôt ako sú: prach, olej, vosk, sádra, farba a podobne. Povrch podkladu musí byť pevný (skúška vrypom), špáry a trhliny treba vyspraviť. Dilatačné špáry neuzatvárajte! Nerovnosti vyrovnajte vhodnou nivelizačnou hmotou CHEMOS. Okrajové pásy izolácie pri stenách odrežte až po vystierkovaní podlahy. Potery z liateho asfaltu prelejte vrstvou nivelačnej stierky v hrúbke min. 2 mm. Dbajte, aby teplota podkladu pri lepení bola aspoň 15 °C.