Epoxidová živica - penetrácia na betón CHEMOS EP 25

2-k hĺbková impregnačná epoxidová hmota určená na spevnenie drolivých cementových a anhydritových poterov.

Epoxidová živica - penetrácia na betón CHEMOS EP 25

Použitie:

Epoxidový náter je určený k spevneniu drolivých savých podkladov, hlavne nesúdržných cementových a anhydritových poterov. Nevytvára parozábranu ani vo viacerých vrstvách, preto je vhodná aj na podklady s podlahovým kúrením.

Vhodné na:

  • betónové a cementové podklady
  • liate anhydritové potery

Miešanie komponentov

CHEMOS EP 25 sa dodáva v dvoch nádobách. Tužidlo (zložka B) prelejte do nádoby so živicovým základom (zložka A). Obidva komponenty miešajte nízko-otáčkovým elektrickým zmiešavacím zariadením (300-400 ot./min) a to dovtedy, až kým dosiahnete rovnomernú farbu (minimálne ale 2 minúty). Dajte pozor na kompletné premiešanie v oblasti spodnej časti a bočných stien. Vždy miešajte kompletné množstvo v nádobe, aby ste zabezpečili dobrý pomer zmesi. Po zamiešaní prelejte do viacerých čistých plastových nádob tak, aby nebolo väčšie množstvo epoxidovej živice v jednej nádobe (skracuje sa čas spracovania) a znovu krátko premiešajte. Po 5-10 minútach po zamiešaní znovu už nemiešať - hrozí nebezpečenstvo samovoľnej prudkej exotermickej reakcie! Teplota obidvoch komponentov by mala byť minimálne 15°C.