Samonivelačná hmota Premium A5

Sadrová samonivelačná podlahová hmota (nivelák) pre vyrovnávanie podláh v interiéri v hrúbke 1 - 20 mm. Samonivelačná hmota je vhodná na vyrovanie podlahy aj s podlahovým kúrením.

Samonivelačná podlahová hmota (nivelák) Premium A5

Použitie:

Sadrová samonivelačná hmota vhodná pre vyrovnávanie podkladov, najmä anhydritových, v suchých interiéroch - v bytových a objektových priestoroch s bežnou zaťažiteľnosťou.

Pre zhotovenie rovných, pevných, tvrdých, hladkých a dobre savých podkladových plôch pre kladenie PVC, kobercov, dlažby, plávajúcich podláh a iných podlahových krytín.

Vhodná na:

  •  betónové podklady a cementové potery
  •  anhydritové potery
  •  staré podklady so zvyškami lepidiel
  • na podlahové kúrenie a pod kolieskové stoličky.

Prednosti samonivelačnej hmoty:

  • vynikajúci rozliv a čerpateľnosť
  • vynikajúca spracovateľnosť a zlievanie
  • výborné pevnosti v tlaku a v ťahu za ohybu
  • vytvára vysoko hladké povrchy
  • tvrdá na brúsenie
  • nízke pnutie

Do čistej nádoby naliať 5,5 - 6 litrov čistej studenej vody. Obsah vreca (25 kg) vsypať za stáleho miešania do vody. Miešať nízkootáčkovým miešadlom (500-700 ot./min.) Minimálne 3 minúty tak, aby sa netvorili hrudky. Potom nechať chvíľu odstáť a nakoniec ešte krátko premiešať.

Zamiešanú homogénnu hmotu vyliať na napenetrovaný podklad a do požadovanej hrúbky rozotrieť kovovým hladítkom alebo veľkoplošnou striekou. Požadovanú hrúbku naniesť v jednej pracovnej operácii. Ihneď po vyliatí prevzdušniť hmotu ihličkovým valčekom, ktorý napomáha nivelizácii, odvzdušneniu hmoty a dobrému spájaniu jednotlivých dávok.

Prípadnú ďalšiu vrstvu nanášať až po riadnom vyschnutí, prebrúsení a napenetrovaní predošlej vrstvy. Pri viacvrstvovom stierkovaní treba dbať na to, aby každá ďalšia vrstva nebola hrubšia ako predchádzajúca.

Čas spracovania je cca 40 minút, pochôdzna po približne 3-4 hodinách, doba schnutia pred pokládkou podlahových krytín je cca 24 hodín (platí pri 20 oC, 55 % rel. vlhkosti vzduchu a hrúbka vrstvy do 3 mm). Pri hrúbke vrstvy nad 3 mm každý ďalší 1 mm schne cca 24 hodín.

Dôležité pokyny

Nespracovávajte pri teplote podkladu a vzduchu pod +5 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu nad 75%. Čerstvo vystierkované plochy chrániť pred účinkami slnka, tepla a prievanu. Pri hrúbkach nad 5 mm použiť dilatačné okrajové penové pásky. Vysoké teploty prášku, vzduchu a vody výrazne ovplyvňujú rýchlosť hydratácie, čím sa skracuje doba spracovateľnosti, preto používajte výhradne čo najstudenejšiu vodu.nšiu vodu.

Podlahové kúrenie musí byť min. 24 hodín pred vylievaním úplne vypnuté. Zapnúť sa môže až po riadnom vyschnutí nivelačnej hmoty a to postupne, zvyšovaním teploty vody v obehu o max. 5°C /24 hod. Najlepšie spracovateľné pri teplote vzduchu 18 - 25 °C, teplote podlahy nad 15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízke teploty, vysoká vlhkosť vzduchu a veľké hrúbky vrstvy predlžujú schnutie, vysoké teploty a nízka vlhkosť vzduchu naopak schnutie skracuje.

Zmiešanie materiálu s väčším množstvom vody je príčinou zníženia pevností a sedimentovania hmoty. Nepoužívať na tvorbu poterov a úžitkových podláh. Nevytvára konečnú vrstvu! Povrch nivelačnej hmoty je vždy nutné ošetriť vhodnou povrchovou úpravou - nášlapnou vrstvou. Je potrebné zabrániť, aby vrstva vyrovnávacej hmoty zostala príliš dlho otvorená bez krytiny, čo by mohlo viesť k tvorbe trhlín. Nepoužívať vo vonkajšom alebo mokrom prostredí!