Samonivelačná podlahová hmota CHEMOS Standard 30

Cementová samonivelačná podlahová hmota pre vyrovnávanie podláh v interiéri v hrúbke do 20 mm.

Samonivelizačná podlahová hmota Chemos Standard 30

Použitie:

Samonivelačná hmota je využiteľná pre zhotovenie rovných, pevných, tvrdých, hladkých a dobre savých podkladových plôch pre kladenie všetkých podlahových krytín (dlažba, PVC, koberce, plávajúce podlahy, lepené veľkoplošné parkety a pod.)

Vhodná na:

  • Betónové podklady a cementové potery
  • Anhydritové podklady
  • Staré dlažby a iné podklady

Prednosti samonivelačnej hmoty:

  • vynikajúci rozliv, spracovateľnosť a zlievanie
  • rýchlo pochôdzna a suchá pre pokládku podlahových krytín
  • veľmi tvrdá, po brúsení veľmi hladká
  • Penetrácia zabraňuje vsiakaniu zámesovej vody do podkladu. Viaže povrchový jemný prach, redukuje savosť podkladu, chráni na vlhkosť citlivé podklady pred zámesovou vodou z vyrovnávacích hmôt.
  •  Penetračný náter musí mať dobrú adhéziu k podkladu. Preto je najvýhodnejšie vylievať stierku aspoň 12 hodín po penetrovaní, kedy sa dá jednoducho mechanicky ( škrabnutím) presvedčiť, či je prídržnosť náteru k podkladu dostatočná.
  •  Dôsledná príprava podkladu a penetrácia má rozhodujúci vplyv na výslednú kvalitu a vzhľad stierky.
  • Vhodný typ penetrácie CHEMOS naneste valčekom celoplošne na podklad.