Odložený obsah JANKA

DOPLNIT IBA
PROFILEP FIX
PROFILEP 100
PROFILEP 155
PROFILEP 250
PROFILEP 470
PROFILEP 295

Profilep 100 Klasik

Lepidlo s nízkou počiatočnou lepivosťou ale výbornou konečnou pevnosťou lepeného spoja. Preto podlahoviny pred pokládkou majú byť dobre aklimatizované a vyležané, bez vĺn.

Materiály:

Vhodné pre lepenie krytín z PVC, CV, PVC na pene, koberce s latexovým a PVC rubom na savé podkladyv interiéroch.

Použitie:

Výhodnou cenou zvlášť vhodné pre ekonomické lepenie bytových krytín a kobercov v občianskej výstavbe a lepeniekobercov v komerčných priestoroch napr.: kancelárie, internáty, hotelové izby a podobne.

Lepenie:

Adhézne lepenie po odvetraní lepidla s takmer okamžitou tvorbou počiatočných pevností.

Balenie1 kg3,56 kg12 kg25 kg
Paleta- 96 544516
Kartón12- - -

Cena:

Cena s DPH /
 
10,00
+

Prednosti lepidla:

 • rýchla aplikácia
 • nízka spotreba
 • vysoká konečná pevnosť
 • neobsahuje rozpúšťadlá

Doba odvetrania: 2 – 6 min.  (v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)

Otvorená doba: 10 - 20 min. (v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)

Zaťažiteľnosť: po 24 hod.

Spotreba: 300 – 350 g/m2

Záručná doba: 12 mesiacov

Profilep 155

Univerzálne najpredávanejšie disperzné lepidlo na PVC a textilné krytiny s okamžitou vysokou lepivosťou.

Vlastnosti:

Lepidlo so silnou a rýchlo tvoriacou sa počiatočnou lepivou silou pre lepenie:
- homogénnych a heterogénnych PVC a CV krytín,
- textilných krytín,
- korku s PVC rubom,
- na stenu i podlahy so savým podkladom v bytovej a priemyselnej výstavbe.

Vhodné i pre mokré šampónovanie lepených textilných krytín.

Použite:

Priestory so stredným až vyšším zaťažením ako sú: kancelárie, hotelové haly, markety, sklady, výrobné priestory a pod.

Lepenie:

Adhézne lepenie po odvetraní lepidla s takmer okamžitou tvorbou počiatočných pevností.

Balenie1 kg3,56 kg12 kg25 kg
Paleta- 96 544516
Kartón12- - -

Cena:

Cena s DPH /
 
10,00
+

Prednosti lepidla:

 • vysoká počiatočná lepivosť
 • neobsahuje rozpúšťadlá
 • ľahká spracovateľnost

Doba odvetrania: 10  min.  (v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)

Otvorená doba: cca 40 - 60 min. (v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)

Zaťažiteľnosť: po 24 hod.

Spotreba: 300 – 350 g/m2

Záručná doba: 12 mesiacov

Vodivé lepidlo Profilep Koberec 470 EV

Lepidlo svetlošedej farby s veľmi dobrou počiatočnou lepivosťou a výbornou konečnou pevnosťou lepeného spoja. Lepidlo s vlastnosťami lepidla Profilep 470 Koberec ale s elektricky vodivou úpravou.

Materiály:

Pre lepenie elektricky vodivých a antistatických textilných krytín.

V spojitosti s vodivým náterom CHEMOS PEV 2003 čiastočne nahrádza medenú mriežku.

Použitie:

Priestory s vysokým zaťažením ako sú: laboratória, priemyselné prevádzky, nemocnice, výrobné priestorya podobne

Lepenie:

Adhézne lepenie po odvetraní lepidla s takmer okamžitou tvorbou počiatočných pevností.

Balenie

Cena:

Cena s DPH /
 
10,00
+

Prednosti lepidla:

 • čiastočne nahrádza Cu pásku
 • neobsahuje rozpúšťadlá
 • ľahká spracovateľnosť

Doba odvetrania:  cca 10 min. (v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
 
 

Doba odvetrania:  Otvorená doba: cca 40 min.
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)

Zaťažiteľnosť: po 24 hod.

Spotreba: 250 – 350 g/m2

Zvodový odpor: 3.105 Ohm
 

Záručná doba: 12 mesiacov

Lepidlo na koberce, PVC, CV Profilep 150 Klasik

Lepidlo s dobrou počiatočnou lepivosťou a výbornou konečnou pevnosťou lepeného spoja. Vyššia počiatočnálepivosť ako Profilep 100 klasik.

Vlastnosti:

Pre využitie efektu počiatočnej lepivosti je potrebné nechať lepidlo cca 10 minút odvetrať.Výhodou je možná lokálna korekcia lepenia (nadvyhnutie a znovuzalepenie krytiny) aj 1 hodinu po zalepení bez zmenykonečnej pevnosti.

Materiály:

Vhodné pre lepenie krytín z PVC, CV , PVC na pene, koberce s latexovým a PVC rubom na savé podkladyv interiéroch.

Použitie:

Vhodné aj pre lepenie menej poddajných podlahových krytín z PVC a kobercov v stredne namáhaných priestorochako sú: kancelárie, školy, internáty, hotelové izby a chodby a podobne.

Balenie1 kg3,56 kg12 kg25 kg
Paleta- 96 544516
Kartón12- - -

Cena:

Cena s DPH /
 
10,00
+

Prednosti lepidla:

 • rýchla aplikácia
 • nízka spotreba
 • dobrá počiatočná pevnosť
 • neobsahuje rozpúšťadlá

Doba odvetrania: 2 – 6 min.  (v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)

Otvorená doba: 10 - 20 min. (v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)

Zaťažiteľnosť: po 24 hod.

Spotreba: 300 – 350 g/m2

Záručná doba: 12 mesiacov

Lepidlo na koberce, PVC, CV Profilep 222 PVC

Disperzné lepidlo vhodné na objektové PVC a koberce s veľmi dobrou počiatočnou lepivosťou (vyššia ako Profilep 150) a výbornou konečnou pevnosťou lepeného spoja.  

Materiály:

Pre lepenie homogénnych a heterogénnych PVC krytín v pásoch a štvorcoch, PVC s penovým rubom, CV krytín,korku s PVC rubom, textilných krytín s latexovým a PVC rubom na stenu i podlahy so savým podkladom.

Použitie:

Priestory s vysokým zaťažením ako sú: kancelárie, hotelové haly, markety, sklady, výrobné priestory a podobne.

Lepenie:

Adhézne lepenie po odvetraní lepidla s takmer okamžitou tvorbou počiatočných pevností.

Balenie6 kg12 kg 25 kg
Paleta/ks544516

Cena:

Cena s DPH /
 
10,00
+

Prednosti lepidla:

 • veľmi vysoká počiatočná lepivosť
 • neobsahuje rozpúšťadlá
 • ľahká spracovateľnosť

Doba odvetrania: 10 min.  (v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)

Otvorená doba: 25 - 35 min. (v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)

Zaťažiteľnosť: po 24 hod.

Spotreba: 320 – 350 g/m2

Záručná doba: 12 mesiacov

Lepidlo na koberce a PVC 240 Long

Disperzné lepidlo s veľmi dobrou počiatočnou lepivosťou a výbornou konečnou pevnosťou lepeného spoja. Lepidlo má vyššiu lepivosť ako Profilep 222 PVC a veľmi dlhú otvorenú dobu - až 90 minút.

Materiály:

Pre lepenie homogénnych a heterogénnych PVC krytín v pásoch a štvorcoch, PVC s penovým rubom, CV krytín,korku s PVC rubom, textilných krytín s latexovým a PVC rubom na stenu i podlahy so savým podkladom. 

Zvlášť vhodné prepodlahoviny tvaru dlažby a dosky typu Thermofix.

Použitie:

Priestory s vysokým zaťažením ako sú: byty, kancelárie, hotelové haly, markety, sklady, výrobné priestory a podobne.

Lepenie:

Adhézne lepenie po odvetraní lepidla s takmer okamžitou tvorbou počiatočných pevností.

Balenie6 kg12 kg25 kg
Paleta544516

Cena:

Cena s DPH /
 
10,00
+

Prednosti lepidla:

 • veľmi dlhá otvorená doba - cca 90 minút
 • rýchla lepiaca sila
 • vynikajúca roztierateľnosť
 • veľmi vysoká počiatočná a konečná lepivosť

Doba odvetrania: 10 min.  (v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)

Otvorená doba: 60 - 90 min. (v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)

Zaťažiteľnosť: po 24 hod.

Spotreba: 320 – 350 g/m2

Záručná doba: 12 mesiacov

TOPprén Jednostranné lepidlo

Rozpúšťadlové, kontaktné lepidlo s nižšou lepivosťou ako TOPprén Na Podlahy. Vhodný pre rýchle lepenie s okamžitým zaťažením. Bez obsahu toluénu.

Materiály a použite:

Lepidlo na lepenie kobercov, PVC a gumy na savé i nesavé podklady. 

Lepí PVC na PVC - dôležitéje nechať dobre odvetrať. 

PVC na schody – je možné až 3x korigovať lepený spoj (odlepiť – zalepiť).

Lepenie:

Kontaktné lepenie po dostatočnom odvetraní lepidla s okamžitou pevnosťou. Natierať iba jednú plochu.

Balenie4,5 l10 l
ks/Paleta10554

Cena:

Cena s DPH /
 
10,00
+

Prednosti lepidla:

 • bez obsahu toluénu
 • nízka cena
 • okamžitá zaťažiteľnosť

Doba odvetrania: 8 - 20  min.  (v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)

Otvorená doba: cca 25 min. (v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)

Zaťažiteľnosť: ihneď

Spotreba: 250 – 350 g/m2

Záručná doba: 12 mesiacov