Elektricky vodivé lepidlá

Ľahko spracovateľné elektricky vodivé lepidlá, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá.

CHEMOS Profilep 660 EV

CHEMOS Profilep 660 EV

Vodivé lepidlo  pre lepenie elektrostatických vodivých a  antistatických krytín z PVC bez nutnosti použitia vodivého prednáteru.  BEZ OBSAHU VLÁKNA !