Lepidlo na polystyrén a minerálnu vlnu Chemos 303

Stavebné lepidlo, suchá minerálna zmes "kleber lepidlo" určená predovšetkým na lepenie polystyrénu a stierkovanie polystyrénových a minerálnych fasádnych izolačných dosiek.

Lepidlo na polystyrén a minerálnu vlnu Chemos 303

Zloženie:

Lepidlo na izolačné dosky, polystyrén a minerálnu vlnu (kleber lepidlo) je zložené zo zmesi minerálneho plniva, cementu a prísad zlepšujúcich spracovateľské a úžitkové vlastnosti lepidla.

Lepenie polystyrénu:

 • mrazuvzdorná malta na lepenie izolačných dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny
 • na ukladanie a stierkovanie armovacej mriežky na fasádne dosky z polystyrénu a minerálnej vlny
 • na zhotovenie stierkovej vrstvy na rovnom murive a pevných omietkach 
 • kleber lepidlo pre lepenie polystyrénu a minerálnej vlny na steny, stropy a sokle
 • šecializácia a vyššia cena ho nepredurčuje na lepenie porfix a iných stavebných materiálov

Technické údaje:    

 • Maximálna veľkosť zrna: 1 mm
 • Spotreba materiálu:
  minerálne izolačné dosky cca. 5 kg / m2 (lepenie) cca. 7 kg / m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva),
  polystyrénové izolačné dosky cca. 2,5 - 3,5 kg/m2 (lepenie)cca. 3,5-4,5 kg/m2(vyrovnávanie a armovacia vrstva)
 • Spotreba vody: cca.   6 - 7 l vody / 25 kg vrece
 • Teplota spracovania a teplota podkladu: +5oC až +25oC
 • Nanášanie omietkovej vrstvy: po cca 2 dňoch
 • Balenie: 25 kg vrece tepelne uzatvorené

Informácie a všeobecné pokyny pre lepenie polystyrénu a minerálnej vlny:

 • Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C.
 • Pri spracovaní materiálu sa odporúča chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra (napr. pomocou ochranných sietí)
 • Neprimiešavať žiadne iné materiály
 • Technologická prestávka pred nanesením ďaľších vrstiev min. 7 dní*
 • Pri prípadnom brúsení vystierkovanej fasády dbať, aby nedošlo k poškodeniu výstužnej vrstvy. Pri dvojitom vystužovaní je možné naniesť druhú vrstvu Chemos 303 najskôr po 3 dňoch*
 • * - vzťahuje sa na teplotu prostredia +20° C a rel. vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu predĺžiť dobu zretia.

Lepenie izolačnej dosky:

 • Bodovo – lepiacu maltu naniesť murárskou lyžicou po obvode dosky a v 3 bodoch veľkosti dlane v pozdĺžnej osi dosky (1000x500mm). Používa sa pri väčších nerovnostiach podkladu, nad 5 mm.
 • Celoplošne – lepiacu maltu  naniesť celoplošne zubovým hladidlom na rub dosky aj na podklad. Používa sa pri rovných podkladoch.

Celoplošné armovanie:

Naniesť maltu zubovým hladidlom so zubom 8-10 mm, zatlačiť do nej sklotextilnú mriežku s presahom 100 mm a zatrieť maltou tak, aby vznikla rovnomerná hrúbka 3 mm. Armovacia tkanina musí byť vo vrchnej časti armovacej vrstvy, tak aby raster nebol viditeľný.

Dôležité:

 • čiastočne stuhnutú maltu už neriediť vodou, iba premiešať
 • dodatočné pridávanie piesku a iných prísad je neprípustné
 • nespracovávať pri teplote nižšej ako + 5oC a nepoužívať pri očakávaných mrazoch
 • pri spracovaní a tuhnutí chrániť fasádu pred pôsobením slnečného žiarenia, vetra alebo dažďa
 • nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a po vytvrdnutí odovzdajte ako inertný odpad na skládku
 • likvidácia kontaminovaného obalu - možno likvidovať ako iné odpady
 • vďaka jeho špecializácii a vyššej cene nie je vhodné ako lepidlo na porfix