Pokládka parkiet a drevenej podlahy

Príprava podkladového materiálu, spracovanie a použitie lepidla na parkety SPU 64. 
Všetko, čo potrebujete vedieť pred kladením parkiet.

Lepenie drevenej podlahy lepidlami Chemos

Kontrola podkladového materiálu

Podkladový materiál musí byť pevný v ťahu a odolný voči tlaku, musí vykazovať dostatočnú pevnosť povrchu, bez trhlín, musí byť stále suchý, rovný, čistý a nesmie obsahovať odformovacie zmesi, spekané vrstvy, atď. Tak isto je potrebné posúdiť pórovitosť a drsnosť povrchu. Skontrolujte aj obsah vlhkosti a nasiakavosť poterov z cementu a síranu vápenatého ako aj teplotu v miestnosti, vlhkosť v miestnosti a teplotu podkladového materiálu.

Príprava podkladu

Pomocou prípravy podkladového materiálu musíte zabezpečiť, aby podklad bol pripravený, a teda predovšetkým čistý, aby mal pevnú povrchovú vrstvu, aby bol drsný, prípadne aby bol nasiakavý, rovný, stále suchý a bez trhlín. Predchádzajúce mechanické opracovanie podkladu (zametanie, odsávanie, strojné čistenie kefami, obrúsenie alebo zbrúsenie, frézovanie, brokovanie) je potrebné vykonať na základe typu a stavu podkladu. Trhliny a medzery, okrem dilatačných špár alebo iných konštrukciou podmienených prvkov uzatvorte pomocou zalievacej živice a spojovacích prvkov od firmy CHEMOS (CHEMOS EZH 10). Otvory a prehĺbeniny je možné vyplniť pevnou tmeliacou hmotou - tmelom na podlahy od firmy CHEMOS (CHEMOS OT 100, OT 300). Musíte zabezpečiť rovnosť, nasiakavosť a drsnosť základu prípadne aj pomocou nanesenia nivelačnej hmoty od firmy CHEMOS.

Spracovanie

Naneste lepidlo špachtlou s príslušným zúbkovaním na podklad, pritom zabráňte nahromadeniu lepidla na jednom mieste a ani nenanášajte hrubé vrstvy, toto zabezpečíte pomocou rovnomerného ťahania zúbkovanej špachtle. Parkety položte v zadanom čase pre pokládku do lepidla, krátko zasuňte a pevne pritlačte. Zabráňte tomu, aby sa lepidlo dostalo do škár. Prípadne nečistoty lepidla na parkete je možné v závislosti od stupňa vytvrdenia odstrániť pomocou príslušného čistiaceho prostriedku spoločnosti CHEMOS. Vplyv čistiaceho prostriedku na povrch parkiet, ktoré boli vhodne ošetrené vo výrobnom závode, vopred skontrolujte na zakrytom mieste alebo na vzorke parkety.Odstránenie vytvrdených zvyškov lepidla je možné odstrániť relatívne ľahko mechanickým spôsobom a to až do úplnej čistoty, zabráňte ale dlhšiemu pôsobeniu na povrchovú vrstvu parkiet z dôvodu možného vplyvu.

Lepidlo tuhne reakciou s vlhkosťou. Táto môže byť prítomná vo forme vlhkosti vo vzduchu, dreve alebo v podklade. Rýchlosť tuhnutia sa ešte urýchli vyššou teplotou okolia. Doba tuhnutia v celom priereze sa zvyšuje spolu s hrúbkou vrstvy lepidla. V prípade masívnej palubovky alebo masívnych parkiet, predovšetkým ak ide o masívne parkety bez spoja s drážkou, u drevených parkiet s vysokou reakciou vo forme zmršťovania a napučiavania neobmedzuje elastické zlepenie neskoršie deformácie dreva, ktoré sú podmienené klimatickými alebo užívacími podmienkami. Preto na podlahové vykurovanie môže byť lepšie použiť tvrdo – elastické lepidlo, odolné voči šmyku, napríklad lepidlo CHEMOS PU 45.

Spojenie molekúl vám šetrí čas

Technológia lepenia PUR 
+ technológia lepenia Silanu 

Výnimočnosť tohoto spojenia je ukrytá v molekulárnej štruktúre špeciálneho modifikovaného polyuretánu STP. Jedinečné vlastnosti sú dosiahnuté tým, že na molekuly polyuretánu sú priamo naviazané skupiny silanu.Vzniklo tak jedinečné spojenie dvoch rôznych technológií lepenia do novej technológie STP. Pomocou tohoto revolučného lepenia sme vytvorili lepidlo úplne novej generácie, ktoré ideálne kombinuje všetky výhody 1-K PUR lepidla a "silikónu". Neobsahuje izokyanáty a vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou. 

Aké výhody sme dosiahli?

Najväčší rozdiel oproti obyčajnému 1-K PUR lepidlu je v rýchlej tvorbe pevnosti. U obyčajných PUR lepidiel sa parkety dlho vozia po podklade a po založení prvých radov parkiet sa musí čakať niekoľko hodín aby sa dalo pokračovať v práci.

U lepidla CHEMOS SPU 64 to funguje inak. Po nanesení lepidla nasleduje dlhá doba pe pokládku parkiet až 45 minút, v závislosti od klimatických podmienok v miestnosti. Avšak už 30 až 35 minút po uplynutí času pre pokládku, teda 80 minút od nanesenia lepidla obsahujú prvé uložené rady parkiet pevnosti až 80% konečných pvností. Preto po založení prvých dvoch radov parkiet sa dá rýchlo pokračovať v pokládke a parkety doklepávať k pevne držiacim prvým radom. 

Prednosti lepenia:

  • komfort lepenia 
  • vynikajúca rozotierateľnosť
  • elastický a stabilný hrebeň obmedzuje vznik špár a deformáciu dreva, výsledkom je perfektná, esetická podlaha
  • rýchlo viaže pevnosti (rýchlo priťahuje parketu)
  • dlhá otvorená doba pre kladenie parkiet, 40-50 minút
  • široký rozsah druhov lepených parkiet
  • zvyšky lepidla je možné ľahko odstrániť bez toho, aby znehodnotili parketu
  • UV stablita, lepidlo je odolné proti stárnutiu
  • neobsahuje vodu, drevo nenapučiava
  • neobsahuje izokyanáty, preto je oveľa šetrnejšie k životnému prostrediu
CHEMOS SPU 64

CHEMOS SPU 64

Tvrdo-elastické jednozložkové silanové lepidlo na lepenie parkiet. Lepidlo na drevené podlahy, aj s podlahovým vykurovaním.