Samonivelačná hmota Premium A5

Sadrová samonivelačná podlahová hmota (nivelák) pre vyrovnávanie podláh v interiéri v hrúbke 1 - 20 mm. Samonivelačná hmota je vhodná na vyrovanie podlahy aj s podlahovým kúrením.

Samonivelačná podlahová hmota (nivelák) Premium A5

Použitie:


Sadrová samonivelačná hmota vhodná pre vyrovnávanie podkladov, najmä anhydritových, v suchých interiéroch - v bytových a objektových priestoroch s bežnou zaťažiteľnosťou.

Pre zhotovenie rovných, pevných, tvrdých, hladkých a dobre savých podkladových plôch pre kladenie PVC, kobercov, dlažby, plávajúcich podláh a iných podlahových krytín.

Vhodná na:

 •  betónové podklady a cementové potery
 •  anhydritové potery
 •  staré podklady so zvyškami lepidiel
 • na podlahové kúrenie a pod kolieskové stoličky.

Prednosti samonivelačnej hmoty:

 • vynikajúci rozliv a čerpateľnosť
 • vynikajúca spracovateľnosť a zlievanie
 • výborné pevnosti v tlaku a v ťahu za ohybu
 • vytvára vysoko hladké povrchy
 • tvrdá na brúsenie
 • nízke pnutie

Sadrová samonivelačná hmota je obzvlášť vhodná pre anhydritové podklady, kde poskytuje vynikajúcu adhéziu a rovnomerné vyrovnávanie podlahy. Tento nivelák efektívne eliminuje nerovnosti a nerovný povrch, čím vytvára ideálny základ pre ďalšie podlahové krytiny, ako sú dlaždice, parkety, laminátové podlahy alebo koberce.

Samonivelačná hmota / nivelák je vynikajúcou voľbou aj v prípade, ak máte podlahové kúrenie. Jej vlastnosti umožňujú efektívne a rovnomerné rozloženie tepla po celej podlahe, čím zvyšuje komfort a účinnosť podlahového kúrenia. Okrem toho, samonivelačná hmota je odolná voči tepelnému zaťaženiu a minimalizuje riziko vzniku trhlín alebo deformácií na podlahe.

Hľadáte efektívne riešenie pre vyrovnávanie vašej podlahy? Samonivelačná hmota Premium A5 je sadrová samonivelačná podlahová hmota (nivelák), ktorá je ideálna pre aplikácie v interiéri a zabezpečuje dokonalé vyrovnávanie podláh v hrúbke od 1 do 20 mm. Samonivelačná hmota Premium A5 je dostupná na vyžiadanie, pričom jej cena reflektuje vynikajúcu kvalitu a výkonnosť. Neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií o cene a aplikácii tejto prémiovej samonivelačnej hmoty.

Samonivelačná hmotaCHEMOS Premium A5
Farbažltkastá
Balenie25 kg papierové vrece / paleta 48 ks
Doba spracovania pri 20 °C cca 40 minút
Spotreba 1,5 kg / 1m2 / 1 mm hrúbky
Čas pochôdznosti po cca 3-4 hodinách
Suchá pre pokládku podlahy po 24 hod/3mm, každý ďalší 1mm=24 hod.
Pevnosť v tlaku > 30 Mpa
Pevnosť v ťahu za ohybu > 7 Mpa
Množstvo zámesovej vody 5,5 - 6 l /25 kg zmesi
Teplota pri spracovaní minimálne 5°C
Doba spotreby 6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky od minimálnej hrúbky 1 mm. Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením.

 • Podklad musí byť trvale suchý, pevný, čistý, zbavený prachu, odlupujúcich sa častí a mastnoty, pevný v tlaku a ťahu podľa STN 74 4505. Podklad vždy prebrúste, aby sa odstránili aj slabo držiace časti podkladu. Betónový podklad musí byť starý min. 28 dní.
 • Zbytky starých vrstiev lepidiel a farieb je nutné čo najviac mechanicky odstrániť špachtlou alebo brúsením.
 • Praskliny v podklade vyspraviť opravným tmelom CHEMOS. Väčšie trhliny prerezať brúskou, vyčistiť, zošiť oceľovými kramľami a zaliať epoxidom.
 • Konštrukčné dilatačné špáry sa musia zachovať aj vo vrstve nivelačnej hmoty. Staré dlažby, terazzo a pod. prebrúsiť brúskou s brúsnym papierom alebo diamantom. Odstránia sa tak mastné vrstvy po ošetrujúcich prípravkoch a po užívaní podlahy.
 • Podklad dôkladne povysávať a napenetrovať.
 • U anhydritových podkladov zbrúsiť sintrovú vrstvu. Po ošetrení prebrúseného anhydritového poteru penetračným náterom CHEMOS PER 390 zriedeným s vodou v pomere 1:1 je možné už po 60 minútach aplikovať nivelačnú hmotu CHEMOS Premium A5.
 • Penetrácia zabraňuje vsiakaniu zámesovej vody do podkladu. Viaže povrchový jemný prach, redukuje savosť podkladu, chráni na vlhkosť citlivé podklady pred zámesovou vodou z vyrovnávacích hmôt.
 •  Dôsledná príprava podkladu a penetrácia má rozhodujúci vplyv na výslednú kvalitu a vzhľad stierky.
 • Vhodný typ penetrácie CHEMOS naneste valčekom celoplošne na podklad.

Do čistej nádoby naliať 5,5 - 6 litrov čistej studenej vody. Obsah vreca (25 kg) vsypať za stáleho miešania do vody. Miešať nízkootáčkovým miešadlom (500-700 ot./min.) Minimálne 3 minúty tak, aby sa netvorili hrudky. Potom nechať chvíľu odstáť a nakoniec ešte krátko premiešať.

Zamiešanú homogénnu hmotu vyliať na napenetrovaný podklad a do požadovanej hrúbky rozotrieť kovovým hladítkom alebo veľkoplošnou striekou. Požadovanú hrúbku naniesť v jednej pracovnej operácii. Ihneď po vyliatí prevzdušniť hmotu ihličkovým valčekom, ktorý napomáha nivelizácii, odvzdušneniu hmoty a dobrému spájaniu jednotlivých dávok.

Prípadnú ďalšiu vrstvu nanášať až po riadnom vyschnutí, prebrúsení a napenetrovaní predošlej vrstvy. Pri viacvrstvovom stierkovaní treba dbať na to, aby každá ďalšia vrstva nebola hrubšia ako predchádzajúca.

Čas spracovania je cca 40 minút, pochôdzna po približne 3-4 hodinách, doba schnutia pred pokládkou podlahových krytín je cca 24 hodín (platí pri 20 oC, 55 % rel. vlhkosti vzduchu a hrúbka vrstvy do 3 mm). Pri hrúbke vrstvy nad 3 mm každý ďalší 1 mm schne cca 24 hodín.

Dôležité pokyny

Nespracovávajte pri teplote podkladu a vzduchu pod +5 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu nad 75%. Čerstvo vystierkované plochy chrániť pred účinkami slnka, tepla a prievanu. Pri hrúbkach nad 5 mm použiť dilatačné okrajové penové pásky. Vysoké teploty prášku, vzduchu a vody výrazne ovplyvňujú rýchlosť hydratácie, čím sa skracuje doba spracovateľnosti, preto používajte výhradne čo najstudenejšiu vodu.nšiu vodu.

Podlahové kúrenie musí byť min. 24 hodín pred vylievaním úplne vypnuté. Zapnúť sa môže až po riadnom vyschnutí nivelačnej hmoty a to postupne, zvyšovaním teploty vody v obehu o max. 5°C /24 hod. Najlepšie spracovateľné pri teplote vzduchu 18 - 25 °C, teplote podlahy nad 15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízke teploty, vysoká vlhkosť vzduchu a veľké hrúbky vrstvy predlžujú schnutie, vysoké teploty a nízka vlhkosť vzduchu naopak schnutie skracuje.

Zmiešanie materiálu s väčším množstvom vody je príčinou zníženia pevností a sedimentovania hmoty. Nepoužívať na tvorbu poterov a úžitkových podláh. Nevytvára konečnú vrstvu! Povrch nivelačnej hmoty je vždy nutné ošetriť vhodnou povrchovou úpravou - nášlapnou vrstvou. Je potrebné zabrániť, aby vrstva vyrovnávacej hmoty zostala príliš dlho otvorená bez krytiny, čo by mohlo viesť k tvorbe trhlín. Nepoužívať vo vonkajšom alebo mokrom prostredí!