Opravná vyrovnávacia hmota CHEMOS OT 101

Rýchloschnúca a rýchlotvrdnúca renovačná vyrovnávacia hmota na podlahy a steny.

Vyrovnávacia hmota na podlahy a steny CHEMOS OT 101

Použitie:

Špeciálna vyrovnávacia hmota na báze cementu určená na opravy schodníc a ich hrán, na tmelenie špár v podlahách, vypĺňanie a vyrovnanie dier a hlbších nerovností na podlahe, na vytváranie spádov, na dostierkovanie a prerovnanie plôch.

Vytvára veľmi pevný a dobre savý podklad vhodný pod všetky druhy samonivelačných vyrovnávacích hmôt a pre obkladačské práce v interiéroch. Pre hrúbku vrstvy do 100 mm v jednej pracovnej operácii.

Tiež vhodná na spevnenie zdegradovaných drobivých betónových a cementových podkladov v bytových a objektových priestoroch s bežnou zaťažiteľnosťou.

Vhodná na tieto podklady:

 • nové a staré betónové, cementové a anhydritové potery
 • podklady so zbytkami starých vode odolných lepidiel
 • murivo a omietky

Prednosti rýchlotvrdnúcej hmoty

 • pre steny a podlahy
 • s nízkym pnutím
 • vynikajúca spracovateľnosť
 • rýchlo pochôdzna
 • vysoké pevnosti
 • rýchly nárast pevností
 • rôznym dávkovaním vody je možné nastaviť hustotu od stabilného tmelu po elastickú hmotu.
Opravný betón Chemos OT 101
Farba:šedá
Balenie: 25 kg papierové vrece/ 48 ks / paleta, 7 kg vedro / 45 ks / paleta
Doba spracovania pri 20°Ccca 10 až 20 minút
Spotreba: 1,5 kg / 1 m2 / 1 mm hrúbky
Čas pochôdznosti:po cca 30 minútach
Suchá pre pokládku podlahy:po cca 3 hodinách*
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch> 30 MPa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch> 7 MPa
Množstvo zámesovej vody6 l / 25 kg ako opravný tmel, 18 - 20 l /25 kg ako zálievková hmota
Teplota pri spracovaníminimálne 5°C
Doba spotreby: 6 mesiacov
 • *pri 20°C, normálnych podmienkach a hrúbke vrstvy do 3 mm
 • Vhodné pod kolieskové stoličky od minimálnej hrúbky 1 mm.
  Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením.

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, pevný (neplatí v prípade ak sa OT101 použije ako zálievka), čistý, zbavený prachu, odlupujúcich sa častí a mastnoty. Nesúdržné a drobivé vrstvy podkladu odbrúsiť, odfrézovať alebo otryskať. Zbytky starých vrstiev lepidiel a farieb je nutné čo najviac mechanicky odstrániť špachtľou alebo brúsením.
Príprava podkladu pred použitím zálievky: Podklad prebrúsiť. Prípadné trhliny narezať uhlovou brúskou s diamantovým kotúčom. Môžu sa spraviť aj zárezy kolmo na trhlinu každých cca 15-20 cm pre vloženie oceľových spon na zošívanie. Ak na drolivom potery praskliny nie sú, doporučujeme narezať uhlovou brúskou tzv. rastrovú mriežku (zárezy po celej dĺžke aj šírke miestnosti, každé cca 2 metre od seba, do hĺbky približne 1/2-2/3 hrúbky poteru). Spolu s narezaním prasklín alebo rastrovej mriežky je takisto vhodné po celej ploche navŕtať diery do poteru v rozostupoch cca 0,5-1m od seba do hĺbky približne 1/2-2/3 hrúbky poteru tak, aby ste nepoškodili spodné izolácie.

Spracovanie

Obsah vreca (25 kg) vsypať za stáleho miešania do čistej studenej vody. Miešať nízkootáčkovým miešadlom (500-700 ot/min.) tak, aby sa netvorili hrudky. Rôznym dávkovaním vody je možné nastaviť hustotu od stabilného opravného tmelu až po tekutú zálievkovú hmotu.
1/ Ako stabilný opravný tmel: 25 kg prášku zmiešať s cca 6 L vody na vypĺňanie otvorov a dier, opravu schodov, podest, betónových podlách a cementových poterov. Doporučujeme však miešať menšie množstvá, ktoré ste schopný spracovať v priebehu cca 15-20 min. Hmotu naniesť na napenetrovaný podklad a hladítkom alebo špachtlou podľa spôsobu použitia upraviť a vyhladiť. Požadovanú hrúbku naniesť v jednej pracovnej operácii. Následné celoplošné stierkovanie vhodnou samonivelizačnou hmotou CHEMOS môže nasledovať ihneď po tom, ako je vyspravený podklad pochôdzny. Pri prekročení tejto doby je nutné vyspravený podklad napenetrovať vhodným penetračným náterom CHEMOS.
2/ V prípade použitia ako zálievky pri oprave zdegradovaných drobivých cementových poterov treba 25 kg prášku zmiešať s 18-20 L vody tak, aby vznikla veľmi tekutá hmota bez hrudiek. Podklad pred použitím zálievky nepenetrovať!! Hmotu nalievať na podklad v menších dávkach a rozotrieť hladítkom, špachtlou alebo gumovou stierkou. Rozotierať po podklade tak, aby čo najviac prenikla do podkladu a aby sa zbytočne netvorila súvislá vrstva na povrchu. Rovnomerne roztiahnuť po podklade, aby došlo v maximálnej miere k “prepenetrovaniu¨ ochudobneného podkladu. K správnemu “prepenetrovaniu¨ došlo ak sa vytvorili v hmote kráteriky. Ihneď ako je podklad pochôdzny, doporučujeme rozložiť sklotextilnú armovaciu mriežku a zatiahnuť hustejšou hmotou OT101 ako je uvedené vyššie v odseku 1/. Celé nechať vytvrdnúť do druhého dňa (24 hodín).  Po úplnom vyschnutí napenetrovať vhodnou penetráciou CHEMOS.

Upozornenie

Čerstvo upravené plochy chrániť pred účinkami slnka, tepla a prievanu.Vysoké teploty výrazne ovplyvňujú rýchlosť hydratácie, čím sa skracuje doba spracovateľnosti, preto používajte výhradne čo najstudenšiu vodu. Najlepšie spracovateľné pri teplote 18 - 25 °C, teplote podlahy nad 15°C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 75%.

Ostatné podlahové hmoty na vyrovnanie podlahy