Elektricky vodivé lepidlá

Ľahko spracovateľné elektricky vodivé lepidlá, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá.

CHEMOS PEV 2003

CHEMOS PEV 2003

Elektrický vodivý disperzný náter aplikovaný pred lepením vodivých podlahových krytín pre vodivé a antistatické podlahové konštrukcie. 

CHEMOS DL 250 EV

CHEMOS DL 250 EV

Špeciálne vodivé lepidlo  pre lepenie elektrostatických vodivých a  antistatických kobercov a PVC krytín.