Elektricky vodivé lepidlá na podlahy

Ľahko spracovateľné elektricky vodivé lepidlá, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá na lepenie PVC krytín a kobercov.

CHEMOS PEV 2003

CHEMOS PEV 2003

Elektrický vodivý disperzný náter aplikovaný pred lepením vodivých podlahových krytín pre vodivé a antistatické podlahové konštrukcie. 

CHEMOS DL 250 EV

CHEMOS DL 250 EV

Špeciálne elektricky vodivé lepidlo  pre lepenie elektrostatických vodivých a antistatických kobercov a PVC krytín.