Epoxidová živica - penetrácia na betón CHEMOS EP 25

2-k hĺbková impregnačná epoxidová hmota určená na spevnenie drolivých cementových a anhydritových poterov.

Epoxidová živica - penetrácia na betón CHEMOS EP 25

Použitie:

Epoxidový náter je určený k spevneniu drolivých savých podkladov, hlavne nesúdržných cementových a anhydritových poterov. Nevytvára parozábranu ani vo viacerých vrstvách, preto je vhodná aj na podklady s podlahovým kúrením.

Dvojzložková epoxidová živica slúži predovšetkým ako penetrácia a spevnenie drolivých podkladov a poterov. Vytvrdzuje sa tužidlom.

Vhodné na:

  • betónové a cementové podklady
  • liate anhydritové potery

Miešanie komponentov

CHEMOS EP 25 sa dodáva v dvoch nádobách. Tužidlo (zložka B) prelejte do nádoby so živicovým základom (zložka A). Obidva komponenty miešajte nízko-otáčkovým elektrickým zmiešavacím zariadením (300-400 ot./min) a to dovtedy, až kým dosiahnete rovnomernú farbu (minimálne ale 2 minúty). Dajte pozor na kompletné premiešanie v oblasti spodnej časti a bočných stien. Vždy miešajte kompletné množstvo v nádobe, aby ste zabezpečili dobrý pomer zmesi. Po zamiešaní prelejte do viacerých čistých plastových nádob tak, aby nebolo väčšie množstvo epoxidovej živice v jednej nádobe (skracuje sa čas spracovania) a znovu krátko premiešajte. Po 5-10 minútach po zamiešaní znovu už nemiešať - hrozí nebezpečenstvo samovoľnej prudkej exotermickej reakcie! Teplota obidvoch komponentov by mala byť minimálne 15°C.

Epoxidová živica ako penetrácia a impregnácia

Penetrácia je technologický proces upravujúci podklad, slúži na bezprašnú úpravu poréznych podkladov ako je betón. Penetráciou a impregnáciou sa zvyšujú mechanické parametre (pevnosť, oteruvzdornosť) aj chemická odolnosť. Pri aplikácii penetrácie dochádza k celoplošnému spevneniu podkladu, vytesnenie vzduchu z podkladu, zjednotenie kvality povrchu a vybudovanie prechodového mostíka medzi pôvodným podkladom a následnou úžitkovú vrstvou.

Pred aplikáciou epoxidového náteru by mal byť povrch čistý suchý, zbavený mastnoty, prachu a iných nečistôt.

Epoxidová impregnačná hmotaChemos EP 25
Farba:bezfarebná/svetložltá
Balenie: 3,5kg - 7kg - 14kg ( A+B )
Doba spracovania:cca 25 minút *
Spotreba: 300 - 1000g / 1 m2
Doba schnutia:cca 24 hodín
Teplota pri skladovaní:+10 °C až +25 °C
Teplota pri spracovaní: Minimálne +15 °C
Trvanlivosť:minimálne 12 mesiacov
  • *pri 20°C a normálnych podmienkach

Ostatné podlahové hmoty na vyrovnanie podlahy