Elektricky vodivé lepidlo CHEMOS DL 250 EV

Špeciálne elektricky vodivé lepidlo  pre lepenie elektrostatických vodivých a antistatických kobercov a PVC krytín.

Lepidlo Profilep 250 EV

Vhodné napríklad pre počítačové miestnosti, operačné sály, laboratóriá, sklady a výrobné priestory, s potrebou odviesť elektrický náboj, ktorý by mohol poškodiť citlivé elektronické zariadenia.

Prednosti lepidla:

  • vysoká počiatočná lepivosť
  • neobsahuje rozpúšťadlá
  • ľahká spracovateľnost
Elektricky vodivé lepidloCHEMOS DL 250 EV
Farbašedá
Balenie5 - 10 kg umelohmotné vedro
Merná hmotnosťcca 1,30 kg/l
Spotreba350 - 450 g/m2
Doba odvetrania cca 5-15 minút (v závislosti na teplote a vlhkosti vzduchu)
Otvorená dobacca 20 minút
Zaťažiteľnosťpo 24 hodinách
Konečná zaťažiteľnosťpo 72 hodinách
Teplota skladovania 5°C až 50°C
Zvodový odpor<3.105 Ohm
Doba spotreby12 mesiacov

Vhodné pod kolečkové stoličky.
Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením

Podklad musí byť dostatočne pevný, rovný, hladký, trvale suchý (zmerajte vlhkosť), bez trhlín, zbavený nečistôt ako sú: prach, olej, vosk, farba a pod. Trhliny a špáry (mimo dilatačných) treba vyplniť opravnou hmotou CHEMOS. Nerovnosti vyrovnajte vhodnou nivelačnou hmotou CHEMOS. Venujte pozornosť návodom na použitie a dbajte, aby teplota podkladu pri lepení bola aspoň +15°C. Pokiaľ je podklad pripravený na pokládku, aplikujte vodivú penetráciu CHEMOS PEV 2003 a pripravte zvodový systém.

Zvodový systém

treba zistiť podľa projektu alebo od výrobcu podlahoviny. Sú možné nasledujúce varianty:
1. (len podlahovina v pásoch) Na každých 30m2 viesť do plochy cca 1,5 m dlhý samolepiaci medený pásik a nechať vyčnievať k uzemňovaciemu potenciálu. Vzdialenosť jednotlivých medených vývodov nesmie prekročiť 7 m.
2. Samolepiaci vodivý pásik nalepiť na podklad v pozdĺžnom smere a stredom každého pásu podlahoviny alebo každej rady štvorcov, od steny k stene. Konce pásikov spojiť priečnymi pásikmi vo vzdialenosti cca 30 cm od steny. Na každých cca 30 m2 dielčej plochy nechať vyčnievať jeden pásik cca 0,5 m ako ukončovací vývod k uzemňovaciemu potenciálu (nákres nájdete v technickom liste).

Vodivý systém musí byť podľa STN uzemnený odborným pracovníkom - elektrikárom, najskôr však 12 hodín po pokládke.

Lepidlo pred použitím aklimatizujte na teplotu v miestnosti. V prípade potreby dobre premiešajte. Lepidlo naneste vhodnou zubovou stierkou (podľa rubovej strany a hrúbky krytiny) rovnomerne na podklad. Lepidlo veľmi dôkladne rozotrite, aby sa vytvoril „hrebeň“ a nevytvárali sa miesta so zbytočne hrubšou vrstvou lepidla.

Pri lepení podlahových krytín s hladkou rubovou stranou ako PVC použite zub. stierku S1. Nechajte odvetrať asi 10-15 min. a uložte krytinu do polomokrého lepidla.
Pri lepení kobercov alebo linolea použite zub. stierku S2. Nechajte odvetrať asi 5 minút a krytinu položte do mokrého lepidla.

Pri lepení všetkých podlahových krytín dbajte na dobré celoplošné zmočenie rubovej strany. Všetky kladené dielce a pásy musia ležať na podklade úplne bez pnutia a v rovnom stave, inak je nutné ich zaťažiť. Po položení krytinu ihneď starostlivo zavalcujte. Valcovanie zopakujte po cca 20-30 minútach a ak treba tak znovu po ďalších 20-30 minútach. Pri lepení na nesavé podklady si vyžiadajte našu technickú podporu.

Položenú plochu je vo fáze vytvrdzovania lepidla (24 - 48 hodín) nutné chrániť pred pôsobením slnečného žiarenia a vody. Zváranie krytiny sa vykonáva najskôr po 24 - 48 hodinách. Rešpektujte návody na pokládku od výrobcu podlahovej krytiny.