Samonivelačná hmota CHEMOS Special 35

Samonivelačná hmota pre vyrovnávanie podláh v interiéri, zvlášť vhodná aj pod parkety. Suchá pre lepenie už po 24 hod., s veľmi nízkym pnutím, pre hrúbky 0,5 - 40 mm.

Samonivelačná podlahová hmota Chemos Special 35

Použitie:

Pre rýchlejšiu prácu - pokládka už po 24 hodinách. Kratší čas schnutia, pochôdzna po cca 2 hodinách. Nízke pnutie.

Pre zhotovenie rovných, pevných, tvrdých, hladkých a dobre savých podkladových plôch pre pokladanie všetkých podlahových krytín (parkety, PVC, koberce, dlažba a iné). 

Vhodné pre vyrovnávanie podkladov v bytových a objektových priestoroch s vyššou zaťažiteľnosťou. Vhodné na podlahové kúrenie a pod kolieskové stoličky.

Používa sa najmä pre rýchlejšie realizácie podláh a tam, kde sa vyžadujú vysoké pevnosti v tlaku a ťahu.

Vhodná pre vyrovnávanie betónových, cementových, anhydridových, asfaltových podkladov a podkladov so zvyškami starých lepidiel, smoly, farby a pod. 

Prednosti samonivelačnej hmoty:

 • vysoké pevnosti v tlaku a v ťahu za ohybu
 • veľmi nízke pnutie
 • vynikajúca spracovateľnosť
 • rýchlo pochôdzna a suchá pre pokládku všetkých podlahových krytín
 • veľmi tvrdá, po brúsení veľmi hladká
 • vytvára povrch, kde je nízka spotreba lepidla

Predstavujeme vám samonivelačnú hmotu CHEMOS Special 35 - profesionálny nivelák pre vyrovnávanie podláh v interiéri. Naša samonivelačná hmota je vyrobená s osobitným dôrazom na kvalitu a výkon, čo ju robí ideálnou voľbou pre vaše podlahové potreby.

Samonivelačná hmotaChemos Special 35
Farbašedá
Balenie25 kg papierové vrece / paleta 48 ks
Doba spracovania pri 20 °C cca 40 minút
Spotreba 1,5 kg / 1m2 / 1 mm hrúbky
Čas pochôdznosti cca 1-2 hodiny
Suchá pre pokládku podlahy po cca 24 hodinách
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch >35 Mpa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch >10,9 Mpa
Množstvo zámesovej vody 6 - 6,5 l /25 kg zmesi
Teplota pri spracovaní minimálne 5°C
Doba spotreby 6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky od minimálnej hrúbky 1 mm. Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením.

 • Podklad musí byť suchý, pevný, čistý, zbavený prachu, odlupujúcich sa častí a mastnoty. Nesúdržné a drobivé vrstvy podkladu obrúsiť, odfrézovať, alebo otryskať.
 • Zbytky starých vrstiev lepidiel a farieb je nutné čo najviac mechanicky odstrániť špachtlou, alebo brúsením.
 • Škáry a menšie trhliny v podklade vyspraviť opravným betónom CHEMOS OT 100. Väčšie trhliny vyčistiť, prerezať, zošiť oceľovými kramľami a zaliať epoxidom.
 • Dilatačné špáry uzatvoriť elastickým akrylátovým tmelom. Zvyšky smoly pod starými parketymi mechanicky odstrániť na tenkú vrstvu. Staré dlažby terazzo a pod. prebrúsiť brúskou s brúsnym papierom.
 • U anhydritových podkladov zbrúsiť sintrovú vrstvu. Pretože je veľmi savý, penetrácie nechajte schnúť podstatne dlhšie. 
 • Podklad dôkladne povysávať a napenetrovať.
 • Penetrácia zabraňuje vsiakaniu zámesovej vody do podkladu. Viaže povrchový jemný prach, redukuje savosť podkladu, chráni na vlhkosť citlivé podklady pred zámesovou vodou z vyrovnávacích hmôt.
 •  Penetračný náter musí mať dobrú adhéziu k podkladu. Preto je najvýhodnejšie vylievať stierku aspoň 12 hodín po penetrovaní, kedy sa dá jednoducho mechanicky ( škrabnutím) presvedčiť, či je prídržnosť náteru k podkladu dostatočná.
 •  Dôsledná príprava podkladu a penetrácia má rozhodujúci vplyv na výslednú kvalitu a vzhľad stierky.
 • Vhodný typ penetrácie CHEMOS naneste valčekom celoplošne na podklad.

Do čistej nádoby naliať 6 litrov studenej, čistej vody. Obsah vreca (25 kg ) vsypať za stáleho miešania do vody. Miešať nízkootáčkovým miešadlom (500-700 ot./min.) minimálne tri minúty tak, aby sa netvorili hrudky. Potom nechať 2 minúty stáť a nakoniec ešte krátko pomiešať.

Zamiešanú homogénnu hmotu vyliať na napenetrovaný podklad a do požadovanej hrúbky rozotrieť kovovým hladítkom alebo veľkoplošnou stierkou. Požadovanú hrúbku naniesť v jednej pracovnej operácii. Ihneď po vyliatí prevzdušniť hmotu ihličkovým valčekom, ktorý napomáha nivelizácii a dobrému spájaniu jednotlivých dávok. Prípadnú ďalšiu vrstvu nanášať minimálne po 6 hodinách a napenetrovaní predošlej vrstvy. Pri viacvrstvovom stierkovaní dbať, aby každá ďalšia vrstva nebola hrubšia ako predchádzajúca. Doba schnutia pri 20 °C je cca 24 hod. na 3 mm hrúbky.

Naše doporučenie

Pri realizácii do hrúbky 3 mm miešať s množstvom vody až 6,5 l. Zlepší sa roztekanie bez ovplyvnenia ostatných vlastností. 
Pri realizácii hrúbky 3 - 8 mm miešať s množstvom vody 6,2 - 6,3 l.
Pri relaizácii hrúbky 8 - 40 mm nutné dodržať množstvo vody 6 l. 
Pri realizácii 10 - 40 mm je možné primiešať cca 5 kg piesku s označením CHEMOS piesok 0,3-0,8 čo zníži cenu na m2.

Dôležité

Čersto vystierkované plochy chrániť pred účinkami slnka, tepla a prievanu.
Pri hrúbkach nad 5 mm použiť dilatačné okrajové penové pásiky.
Pri viacvrstvovom stierkovaní nanášať ďalšiu vrstvu hneď po dosiahnutí pochôdznosti na ešte vlhkú spodnú vrstvu, alebo nechať jeden deň schnúť, potom napenetrovať a po min. 4 hodinách vyliať novú vrstvu.
Vysoké teploty výrazne ovplyvňujú rýchlosť hydratácie, čím sa skracuje doba spracovateľnosti, preto využívajte výhradne čo najstudenšiu vodu. Najlepšie spracovateľné pri teplote 18-25 °C, teplote podlahy nad 15°C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 75 %.

PROFILEP PEV 2003 vodivý náter pod elektrovodívé podlahy a lepidlo Profilep 250 V 
Chemos Special 35 Samonivelačná cementová hmota