Vyrovnávanie a sanácia podlahy

Podlahové hmoty CHEMOS sú určené na vyrovnanie podkladov pred pokládkou kobercov, parkiet a iných podlahových krytín. Vyrovnávacie hmoty spolu s penetráciou a lepidlami CHEMOS vytvárajú veľmi kvalitné podlahové systémy.

Podlahový systém CHEMOS

Podlahový systém CHEMOS

  • nosný podklad
  • penetrácia CHEMOS
  • samonivelačná podlahová hmota CHEMOS
  • lepidlo CHEMOS
  • podlahová krytina

Produkty CHEMOS potrebné na vyrovnávanie a sanáciu podlahy

Príprava podkladu

Príprava podkladu je veľmi dôležitá. Vrtsva nivelačnej hmoty je v podstate prilepená o podklad vhodnou penetráciou a preto musí byť podklad pripravený tak, aby túto vrstvu udržal pevne prichytenú k podkladu.
Podklad musí byť:

suchý nielen na pohľad, ale v prípade ak bude niektorá z budúcich vrstiev podlahy paronepriepustná, napr. PVC, epoxidový náter, prírodné linoleum, guma, korok atď., je nutné zmerať vlhkosť podkladu vlhkomerom. Zvýšená vlhkosť nad 2,5 % neumožňuje potom použiť takúto skladbu podlahy. V praxi je však možné použiť penetráciu, ktorá je schopná zastaviť vlhkosť až do 10% CM. Betónový podklad musí byť starý min. 28 dní.

pevný čistý podklad zbavený prachu a odlupujúcich sa častí. Preto je nutné podklad vždy prebrúsiť, aby sa uvolnili aj slabo držiace časti podkladu. Minimalizuje sa tak riziko, že sa nivelačná hmota odtrhne od podkladu. Podklad dôkladne povysávať.

Zvyšky starých vrstiev lepidiel a farieb je nutné čo najviac mechanicky odstrániť špachtlou alebo brúsením. Praskliny v podklade vyspraviť opravným tmelom CHEMOS OT 101. Väčšie trhliny vyčistiť, prerezať brúskou, zošiť oceľovými kramľami a zaliať epoxidom. Dilatačné špáry uzatvoriť elastickým akrylátovým tmelom. 
Zvyšky smoly pod starými parketami mechanicky odstrániť na tenkú vrstvu. Vhodné je odstrániť ich brúskou, so špeciálnym kotúom na smolu. Staré dlažby, terazzo a pod. prebrúsiť brúskou s brúsnym papierom. Odstránia sa tak mastné vrstvy po ošetrujúcich prípravkoch a po užívaní podlahy.Anhydritové podklady- zbrúsiť sintrovú vrstvu. Pretože je veľmi savý, každú vrstvu penetrácie nechať schnúť podstatne dlhšie. Vždy je nutné penetrovať min. dvakrát.

Čo je penetrácia

Penetrácia zabraňuje vsiakaniu zámesovej vody do podkladu. Vsiaknutá voda by chýbala pre úplnú hydratáciu cementu a stierka by dobre nevytvrdla. Dôsledná príprava podkladu a penetrácia majú rozhodujúci vplyv na výslednú kvalitu a vzhľad stierky. Vhodný typ penetrácie CHEMOS neneste valčekom celoplošne na podklad

Ako penetrovať podlahu

V nasledujúcom videu použijeme penetráciu Chemos 204 koncentrát. Okrem betónovej podlahy je vhodná aj na penetrovanie dlažby, dreva, sadrokartónových dosiek, anhydritu. Príprava podkladu je veľmi dôležitá. Penetráciu je potrebné nariediť si v pomere, podľa typu podlahy. Na podlahu ju nanášame valčekom tak, aby sa nevytvárali kaluže. Podlahu penetrujte dokríža a dovtedy, pokiaľ betón saje. Správne napenetrovaná podlaha po zaschnutí cez vytvorený film nevsakuje vodu.

Betónový podklad penetrovaný nariedenou penetráciou Chemos 204 koncentrát, v pomere 1:1

Spracovanie nivelačnej hmoty

Do čistej nádoby naliať predpísané množstvo čo najviac studenej čistej vody. Teplá voda urýchľuje hydratáciu a preto skracuje čas spracovania. Množstvo zámesovej vody je uvedené na obale a jenutné ho dodržať. Väčšie množstvo vody mení spracovateľské a mechanické vlastnosti hmoty. Menšie množstvo zhoršuje rozliv. Obsah vreca (25kg) vysypať za stáleho miešania do tejto vody. Miešať nízkootáčkovým iešadlom  (500-700 ot./min.) minimálne 5 min. tak, aby sa netvorili hrudky. Miešanie môžeme po dvoch minútach prerušiť a necháť stáť zhruba 2 minúty. Potom ešte krátko premiešame.

Aplikácia

Rozmiešanú hmotu rozlievame jednotlivými dávkami na podklad v pásoch. Rozliatu hmotu rozťahujeme po ploche nerezovým hladítkom alebo špeciálnou stierkou na podlahové hmoty. Ihneď po roztiahnutí vrstvu odvzdušníme ježkovým valčekom so špicatými hrotmi, ktorý zároveň napomáha nivelizácii a dobrému spájaniu jednotlivých dávok. Je výhodné zorganizovať prácu tak, aby čas medzi jednotlivými dávkami bol čo najkratší a práca bola plynulá. Pri veľkých plochách a ručnom spracovaní je potrebné vytvoriť viac pracovných skupín, aby bola vylievaná celá šírka plochy súčasne.

Teplota vzduchu a podklad pri aplikácii, schnutí a zretí stierkovanej plochy by mala byť +5°C až +30°C. Počas aplikácie a schnutia nesmie byť táto plocha vystavená prievanu, priememu slnečnému žiareniu a silnému sálavému teplu. Dochádzalo by tak k prudkému vysúšaniu stierky, čím by vznikli trhliny.

Dôležité

  • čerstvo vystierkované plochy chrániť pred účinkami slnka, tepla a prievanu
  • pri hrúbkach nad 5 mm použiť dilatačné okrajové penové páskypri viacvrstvovom stierkovaní nanášať ďalšiu vrstvu ihneď po dosiahnutí pochôdznosti na ešte vlhkú spodnú vrstvu, alebo nechať 24 hodín schnúť, potom napenetrovať a po min. 4 hodinách vyliať novú vrstvu
  • vysoké teploty výrazne ovlyvňujú rýchlosť hydratácie, čím sa skracuje doba spracovateľnosti, preto používajte výhradne čo najstudenšiu vodu najlepšie spracovateľné pri teplote  18 - 25 °C, teplote podlahy nad 15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 75 %
  • každé nedodržanie množstva zámesnej vody mení vzhľad nivelačnej hmoty po vyschnutí. Pretoje ľahko dokázateľné a výrobca v takomto prípade nepreberá záruku za kvalitu diela, nakoľko nebol dodržaný technologický postup.vždy rešpektjte rady výrobcu a návod na použtie. Vyžiadajte si technický list od výrobcu s podribnými informáciami

Ako na nivelizáciu podlahy?

Rozmýšľate nad opravou starej podlahy či jej výmenu za novú? Základom položenia akejkoľvek podlahy je rovný, suchý a pevný povrch. Ak je to u vás inak, bude nutné podklad vyrovnať pomocou nivelizácie podlahy.

K dokonalému vyrovnaniu podlahových nerovností slúži nivelizácia podlahy pomocou samonivelačných hmôt. Vyberte si z potrebného príslušenstva a pripravte podklad, na ktorý sa bude pokladať nová podlahová krytina.

Prezrite si naše videonávody, kde zistíte ako urobiť nivelizáciu podlahy svojpomocne.

Ako správne na opravu a vyrovnanie podlahy nivelačnou hmotou?

Pozrite si naše videonávody s použitím samonivelačnej hmoty CHEMOS.