Renovačná hmota CHEMOS OT 303

Rýchloschnúca a rýchlotvrdnúca veľmi jemná renovačná hmota na podlahy a steny pre použitie od nuly do hrúbky vrstvy poteru.

Vyrovnávacia renovačná hmota Chemos OT 300

Použitie:

Špeciálna, veľmi jemná, vyrovnávacia podlahová hmota určená pre opravy schodníc a ich hrán, na tmelenie špár v podlahách, vypĺňanie a vyrovnanie dier a hlbších nerovností na podlahe, na vytváranie spádov, na dostierkovanie a prerovnanie plôch. Vytvára veľmi pevný,  rovný a dobre savý podklad vhodný pod všetky druhy samonivelačných vyrovnávacích hmôt a pre obkladačské práce v interiéroch. Opravy až do hrúbky podkladu v jednej pracovnej operácii s primiešaním suchého kremičitého piesku CHEMOS Piesok 0,3-0,8.

Vhodná na tieto podklady:

 • nové a staré betónové, cementové a anhydritové potery
 • podklady so zbytkami starých vode odolných lepidiel
 • murivo a omietky

Výhody renovačnej hmoty:

Vysoko zušlachtená suchá malta s veľmi jemným a tvrdým plnivom, so špeciálnym urychlovacím cementom a prísadami zlepšujúcimi spracovateľské vlastnosti.

 • vybrúsiteľná do nuly
 • veľmi rýchlo sa zbavuje vlhkosti
 • s nízkym pnutím
 • vynikajúca spracovateľnosť
 • suchá už za 3 hodiny (v závislosti od podmienok a hrúbke vrstvy do 3mm)
 • vysoké pevnosti
 • rýchly nárast pevností
 • rôznym dávkovaním vody je možné nastaviť hustotu od stabilného tmelu po elastickú hmotu.
Renovačná hmota na podlahyChemos OT 303
Farba:šedá
Balenie: 5 kg vedro, 25 kg pap. vrece
Doba spracovania pri 20°Ccca 10 - 20 minút
Spotreba: 1,5 kg / 1 m2 / 1 mm hrúbky
Čas pochôdznosti: po cca 30 minutách
Suchá pre pokládku podlahy:po cca 3 hodinách*
Množstvo zámesovej vody:cca 6 l / 25 kg
Teplota pri spracovaní: Minimálne 5 °C
Doba spotreby:6 mesiacov
 • *pri 20°C, normálnych podmienkach a hrúbke vrstvy do 3 mm
 • Vhodné pod kolieskové stoličky od minimálnej hrúbky 1 mm.
  Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením.

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, pevný (neplatí v prípade ak sa OT101 použije ako zálievka), čistý, zbavený prachu, odlupujúcich sa častí a mastnoty. Nesúdržné a drobivé vrstvy podkladu odbrúsiť, odfrézovať alebo otryskať. Zbytky starých vrstiev lepidiel a farieb je nutné čo najviac mechanicky odstrániť špachtľou alebo brúsením.
Príprava podkladu pred použitím zálievky: Podklad prebrúsiť. Prípadné trhliny narezať uhlovou brúskou s diamantovým kotúčom. Môžu sa spraviť aj zárezy kolmo na trhlinu každých cca 15-20 cm pre vloženie oceľových spon na zošívanie. Ak na drolivom potery praskliny nie sú, doporučujeme narezať uhlovou brúskou tzv. rastrovú mriežku (zárezy po celej dĺžke aj šírke miestnosti, každé cca 2 metre od seba, do hĺbky približne 1/2-2/3 hrúbky poteru). Spolu s narezaním prasklín alebo rastrovej mriežky je takisto vhodné po celej ploche navŕtať diery do poteru v rozostupoch cca 0,5-1m od seba do hĺbky približne 1/2-2/3 hrúbky poteru tak, aby ste nepoškodili spodné izolácie.

Spracovanie

Obsah vreca (25 kg) vsypať za stáleho miešania do čistej studenej vody. Miešať nízkootáčkovým miešadlom (500-700 ot/min.) tak, aby sa netvorili hrudky. Rôznym dávkovaním vody je možné nastaviť hustotu od stabilného opravného tmelu až po tekutú zálievkovú hmotu.
25 kg prášku zmiešať s cca 6 L vody na vypĺňanie otvorov a dier, opravu schodov, podest, betónových podlách a cementových poterov. Doporučujeme však miešať menšie množstvá, ktoré ste schopný spracovať v priebehu cca 15-20 min. Hmotu naniesť na napenetrovaný podklad a hladítkom alebo špachtlou podľa spôsobu použitia upraviť a vyhladiť. Požadovanú hrúbku naniesť v jednej pracovnej operácii. Následné celoplošné stierkovanie vhodnou samonivelizačnou hmotou CHEMOS môže nasledovať ihneď po tom, ako je vyspravený podklad pochôdzny. Pri prekročení tejto doby je nutné vyspravený podklad napenetrovať vhodným penetračným náterom CHEMOS.

Upozornenie

Čerstvo upravené plochy chrániť pred účinkami slnka, tepla a prievanu.Vysoké teploty výrazne ovplyvňujú rýchlosť hydratácie, čím sa skracuje doba spracovateľnosti, preto používajte výhradne čo najstudenšiu vodu. Najlepšie spracovateľné pri teplote 18 - 25 °C, teplote podlahy nad 15°C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 75%.

Ostatné podlahové hmoty na vyrovnanie podlahy