Lepidlo na parkety CHEMOS SPU 60

Elastické jednozložkové silanové lepidlo na lepenie parkiet.    

Lepidlo na parkety Chemos SPU 60

Vhodné podklady:

 • aj s podlahovým kúrením
 • betónové a cementové potery
 • anhydritové potery
 • drevené podklady (parkety, palubovka)
 • drevotrieskové dosky, OSB dosky
 • CHEMOS nivelačné hmoty na podlahy
 • pieskový liaty asfalt (po napenetrovaní epoxidovou penetráciou CHEMOS EP 19)

Vhodné na lepenie:    

 • viacvrstvé /hotové parkety podľa normy STN EN 13489
 • parketové vlysy s perom a drážkou podľa normy STN EN 13226 (max. 75 x 600 mm, min. hrúbka 14 mm) 

Špecifické vlastnosti:    

 • ž̌iadne škodlivé pôsobenie s lakmi, olejmi a tmelmi (žiadna migrácia zmäkčovadiel) 
 • žiadne zdravotné a ekologické riziká
 • možnosť použitia na takmer všetky podklady bez nutnosti použitia penetrácie
 • veľmi dobrá priľnavosť na všetky bežné druhy podkladov a dreva
 • zvyšky lepidla je možné ľahko očistiť a odstrániť z povrchovo upravených podláh, ľahko umývateľné z rúk, ruky nečernajú
 • vhodné na podklady s podlahovým kúrením
 • lepidlo tuhne chemickou reakciou s okolitou vlhkosťou (zo vzduchu, z podkladu..) 
 • výborná stabilita hrebeňa
 • elastické, chráni podklad pred šmykovými (ťahovými) silami dreva 
 • dlhá otvorená doba pre pokládku parkiet – 60 min.
Lepidlo na parkety Chemos SPU 60
Farbabéžová
Spotreba na m21000-1200g TKB B11, 1200-1350g TKB B15
Doba pre pokládkucca 60 minút pri teplote 20°C
Zaťažiteľnosťpo 24 - 48 hodinách
Vnútorné klimatické podmienky pri práci s výrobkomminimálne 15°C, maximálne 75 % relatívna vlhkosť, uprednostňujeme maximálne 65 % relatívna vlhkosť
Trvanlivosťminimálne 12 mesiacov
Balenie 18 kg plastové vedro
Záručná doba12 mesiacov od dátumu výroby na viečku
Zaťažiteľnosťspravidla po 24 - 48 h
Brúsenie a povrchová úpravapo 2 až 4 dňoch
Skladovanie+10°C až +25°C

Podklad musí byť rovný, trvale suchý, čistý, mierne drsný, nasiakavý, bez trhlín, pevný v tlaku a ťahu podľa STN 74 4505 ainých príslušných platných noriem. Nátery, nesúdržné časti, cementové mlieko, mastnota a pod. musia byť dôkladneodstránené. Mechanické opracovanie podkladu – obrúsenie alebo frézovanie, je potrebné vykonať na základe typu a stavupodkladu (prebrúsenie podkladu doporučujeme urobiť vždy). Trhliny a medzery, okrem dilatačných škár alebo inýchkonštrukciou podmienených prvkov uzatvorte pomocou zalievacej živice a spojovacích prvkov od firmy CHEMOS. Otvory aprehĺbeniny je možné vyplniť opravným tmelom CHEMOS OT 101 alebo OT 303. Prípadné nerovnosti vyrovnajte vhodnounivelačnou hmotou CHEMOS v hrúbke min. 2 mm. Betónové a cementové podklady v dobrej kvalite nie je potreba vo väčšineprípadov penetrovať. Anhydritové podklady prebrúste a vysajte prach. Staré, nekvalitné podklady a pieskový liaty asfalt treba po prebrúsení napenetrovať epoxidovou penetráciou CHEMOS EP 20. 

Lepidlo musí mať správnu izbovú teplotu. Po otvorení odstráňte ochrannú fóliu (aj s prípadne vytvrdnutým lepidlo v tenkejvrstve tesne pod ňou). Ak je potrebné premiešajte. Naneste lepidlo špachtlou s príslušným zúbkovaním na podklad, pritomzabráňte nahromadeniu lepidla na jednom mieste a ani nenanášajte hrubé vrstvy, toto zabezpečíte pomocou rovnomernéhoťahania zúbkovanej špachtle. Parkety položte v zadanom čase pre pokládku do lepidla, krátko zasuňte a pevne pritlačte.Zabráňte postriekaniu hrán. Riaďte sa pokynmi výrobcu parkiet pre pokládku. Dodržujte vzdialenosť od stien a pevnýchkonštrukčných prvkov min. 10 mm. Ihneď po pokládke odstráňte z dilatácií dištančné kliny. Najmenej 24 hodín po položení po parketách nechoďte. 

Čistenie

Prípadné nečistoty lepidla na parkete je možné v závislosti od stupňa vytvrdenia odstrániť pomocou príslušného čistiacehoprostriedku spoločnosti CHEMOS. Vplyv čistiaceho prostriedku na povrch parkiet, ktoré boli povrchovo ošetrené vo výrobnomzávode, vopred skontrolujte na zakrytom mieste alebo na vzorke parkety.
Odstránenie vytvrdených zvyškov lepidla je možné odstrániť relatívne ľahko mechanickým spôsobom a to až do úplnej čistoty,zabráňte ale dlhšiemu pôsobeniu na povrchovú vrstvu parkiet z dôvodu možného vplyvu. 

Ostatné pokyny

Lepidlo tuhne reakciou s vlhkosťou (napr. zo vzduchu, dreva alebo podkladu). Rýchlosť tuhnutia sa ešte urýchli vyššou teplotou okolia. Doba tuhnutia v celom priereze sa zvyšuje spolu s hrúbkou vrstvy lepidla. 

Lepenie drevenej podlahy na silanové lepidlo Chemos SPU 60
Rozdiel medzi lepidlami na drevené podlahy Chemos SPU 60 a SPU 64