Lepidlo na parkety CHEMOS SPU 64

Tvrdo-elastické jednozložkové silanové lepidlo na lepenie parkiet. Lepidlo na drevené podlahy, aj s podlahovým vykurovaním.

Lepidlo na parkety Chemos SPU 64

Vhodné podklady :

 • aj s podlahovým kúrením
 • betónové a cementové potery
 • anhydritové potery
 • drevené podklady (parkety, palubovka)
 • drevotrieskové dosky, OSB dosky
 • CHEMOS nivelačné hmoty na podlahy
 • pieskový liaty asfalt (po napenetrovaní epoxidovou penetráciou CHEMOS EP 19)

Vhodné na lepenie:

 • viacvrstvé / hotové parkety
 • parketové vlysy s perom a drážkou
 • mozaiková podlaha
 • masívne palubovky
 • lamparkety
 • lamelové parkety s vysokou hranou (min. hrúbka 16 mm) drevená dlažba a OSB dosky
 • exotické dreviny s perom a drážkou

Špecifické vlastnosti:

 • žiadne škodlivé pôsobenie s lakmi, olejmi a tmelmi (žiadna migrácia zmäkčovadiel)
 • žiadne zdravotné a ekologické riziká
 • možnosť použitia na takmer všetky podklady bez nutnosti použitia penetrácie
 • veľmi dobrá priľnavosť na všetky bežné druhy podkladov a dreva
 • zvyšky lepidla je možné ľahko očistiť a odstrániť z povrchovo upravených podláh, ľahko umývateľné z rúk, ruky nečernajú
 • vhodné na podklady s podlahovým kúrením
 • lepidlo tuhne chemickou reakciou s okolitou vlhkosťou (zo vzduchu, z podkladu..)
 • výborná stabilita hrebeňa
 • elastické, chráni podklad pred šmykovými (ťahovými) silami dreva dlhá otvorená doba pre pokládku parkiet – 45 min.
Lepidlo na parkety Chemos SPU 64
Farbabéžová
Doba pre pokládku cca 45 minút pri teplote 20 °C
Zaťažiteľnosť približne po 48 hodinách
Vnútorné klimatické podmienky pri práci s výrobkommin 15 °C, max 75 % relatívna vlhkosť, uprednostňujeme max 65 % relatívna vlhkosť
Použiteľnosťpribližne 30 – 45 minút pri teplote 20°C
Trvanlivosť minimálne 9 mesiacov
Balenie18 kg plastové vedro
Spotreba na m2:
1100 gso zúbkovaním špachtle 3 (B3)
1350 gso zúbkovaním špachtle 4 (B15)
1200 g so zúbkovaním špachtle 5 (B11)

Podklad musí byť rovný, trvale suchý, čistý, mierne drsný, nasiakavý, bez trhlín, pevný v tlaku a ťahu podľa STN 74 4505 ainých príslušných platných noriem. Nátery, nesúdržné časti, cementové mlieko, mastnota a pod. musia byť dôkladneodstránené. Mechanické opracovanie podkladu – obrúsenie alebo frézovanie, je potrebné vykonať na základe typu a stavupodkladu (prebrúsenie podkladu doporučujeme urobiť vždy). Trhliny a medzery, okrem dilatačných škár alebo inýchkonštrukciou podmienených prvkov uzatvorte pomocou zalievacej živice a spojovacích prvkov od firmy CHEMOS. Otvory a prehĺbeniny je možné vyplniť opravným tmelom CHEMOS OT 101 alebo OT 303. Prípadné nerovnosti vyrovnajte vhodnou nivelačnou hmotou CHEMOS v hrúbke min. 2 mm.

Betónové a cementové podklady v dobrej kvalite nie je potreba vo väčšine prípadov penetrovať. Anhydritové podklady prebrúste a vysajte prach. Staré, nekvalitné podklady a pieskový liaty asfalt treba po prebrúsení napenetrovať epoxidovou penetráciou CHEMOS EP 20. 

Lepidlo musí mať správnu izbovú teplotu. Po otvorení odstráňte ochrannú fóliu a prípadne stvrdnuté lepidlo po okraji. Ak jepotrebné premiešajte. Naneste lepidlo špachtlou s príslušným zúbkovaním na podklad, pritom zabráňte nahromadeniu lepidlana jednom mieste a ani nenanášajte hrubé vrstvy, toto zabezpečíte pomocou rovnomerného ťahania zúbkovanej špachtle.Parkety položte v zadanom čase pre pokládku do lepidla, krátko zasuňte a pevne pritlačte. Zabráňte postriekaniu hrán. Riaďtesa pokynmi výrobcu parkiet pre pokládku. Dodržujte vzdialenosť od stien a pevných konštrukčných prvkov min. 10 mm. Ihneďpo pokládke odstráňte z dilatácií dištančné kliny. Najmenej 24 hodín po položení po parketách nechoďte. 

Čistenie

Prípadné nečistoty lepidla na parkete je možné v závislosti od stupňa vytvrdenia odstrániť pomocou príslušného čistiacehoprostriedku spoločnosti CHEMOS. Vplyv čistiaceho prostriedku na povrch parkiet, ktoré boli povrchovo ošetrené vo výrobnomzávode, vopred skontrolujte na zakrytom mieste alebo na vzorke parkety.
Odstránenie vytvrdených zvyškov lepidla je možné odstrániť relatívne ľahko mechanickým spôsobom a to až do úplnej čistoty,zabráňte ale dlhšiemu pôsobeniu na povrchovú vrstvu parkiet z dôvodu možného vplyvu. 

Lepidlo na drevene podlahy
Lepenie drevenej podlahy
Rozdiel medzi lepidlami na drevené podlahy Chemos SPU 60 a SPU 64