Lepidlo na PVC podlahy CHEMOS DL 155

Disperzné lepidlo s vysokou konečnou pevnosťou, bez obsahu rozpúšťadiel, vhodné na lepenie rôznorodých PVC a CV krytín v pásoch a štvorcoch, korku s PVC rubom a kobercov na nasiakavých podkladoch v bytovej a priemyselnej výstavbe.

lepidlo na koberec Profilep 155

Vlastnosti lepidla:

Lepidlo je vhodné pre lepenie:
- heterogénnych PVC a CV krytín,
- textilných krytín,
- korku s PVC rubom,
- na podlahy so savým podkladom v bytovej a priemyselnej výstavbe.

Prednosti lepidla:

  • vysoká konečná pevnosť
  • veľmi dobre rozotierateľné
  • dlhý čas na lepenie
  • nízka spotreba
  • neobsahuje rozpúšťadlá
  • vhodné na podlahové kúrenie
  • vhodné pod kolieskové stoličky
  • nízky obsah emisií

Vhodné i pre mokré šampónovanie lepených textilných krytín. Priestory so stredným až vyšším zaťažením ako sú: kancelárie, hotelové haly, markety a pod.

Investujte do kvalitného lepidla pre vaše podlahy a získajte dlhotrvajúce výsledky, ktoré vám poskytnú pohodlné a estetické podmienky v bytoch, kanceláriách či komerčných priestoroch. S naším lepidlom na PVC podlahy CHEMOS DL 155 dosiahnete optimálnu spoľahlivosť a trvanlivosť, ktorá prekoná vaše očakávania.

Lepidlo na PVC a textilné krytiny CHEMOS DL 155
Farbakrémovo biela
Merná hmotnosť cca 1,30 kg/l
Spotreba300-400 g/m2
Doba odvetraniacca 10 - 20 minút ( v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Otvorená dobacca 30 minút
Zaťažiteľnosťpo 24 hodinách
Konečná zaťažiteľnosťpo 72 hodinách
Teplota skladovania10°C až 25°C
Teplota pri spracovanídoporučené min. 15°C, optimálne 18-25°C
Doba spotreby12 mesiacov

* Vhodné pod koliečkové stoličky, vhodné na podlahy so zabubdovaným kúrením

Podklad musí byť rovný, hladký, trvale suchý (zmerajte vlhkosť), bez trhlín, zbavený nečistôt ako sú: prach, olej, vosk,farba a pod., pevný v tlaku a ťahu podľa STN 744505 a iných príslušných platných noriem.  Špáry a trhliny treba vyspraviť napr. pomocou opravného tmelu CHEMOS. Nerovnosti vyrovnajte vhodnou nivelizačnou hmotou CHEMOS. Potery z liateho asfaltu prestierkujte vrstvou stierky v hrúbke min. 2 mm. Prašné podklady a anhydrit ošetrite vhodnou penetráciou CHEMOS. Venujte pozornosť návodom na použitie, najmä miere vyzretia na pokladanie. Dbajte, aby teplota podkladu pri lepení bola aspoň +15°C.

Lepenie podlahových krytín

Zameraná a odrezaná podlahová krytina by male byť vopred aklimatizovaná na teplotu v miestnosti. Potom ju uložte na miesto pokládky a preložte na polovicu. Na uvoľnenú plochu naneste lepidlo jednostranne zubovou stierkou na podklad. a nechajte asi 10 až 20 minút zavädnúť. Správne zavädnuté je, ak začína lepidlo spriehľadňovať, ale pri jemnom dotyku zostáva trochu na prste. Potom ukladáme krytinu, pričom zároveň vytláčame vzduchové bubliny a silno pritláčame k podkladu. Lepidlo veľmi dôkladne rozotrite, aby sa vytvoril "hrebeň" a nevytvárali sa miesta so zbytočne hrubšou vrstvou lepidla.Lepidlo naneste iba na takú plochu, na ktorú ste schopný položiť podlahovinu do cca 40 minút.Optimálne podmienky pre lepenie sú 18 - 25 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 65 %. Vyššia vlhkosť a nižšia teplota vzduchu predlžujú a naopak vyššie teploty a nízka vlhkosť vzduchu zkracujú dobu odvetrania, čas lepenia a tuhnutia

Čistenie : Ihneď po použití vodou, resp. vlhkou handrou.

Lepidlo na PVC podlahy Profilep 155