Lepidlo na športové povrchy PVC CHEMOS DL 295

Špeciálne disperzné lepidlo na vinylové podlahy a PVC športové povrchy.

lepidlo na športové povrchy DL 295

Použitie:

Špeciálne disperzné lepidlo, vhodné na veľmi silné lepenie: 

 • športových  povrchov  z  PVC  na OSB dosky a iné podklady, 
 • designových PVC lamiel a dielcov, 
 • homogénnych a heterogénnych PVC a CV krytín v pásoch a štvorcoch,
 • podlahoviny na stenu, 
 • PVC na PVC, 
 • izolačných podložiek na podlahy 
 • na stenu i podlahy so savým a nesavým podkladom v bytovej a priemyselnej výstavbe. 

Zvlášť doporučujeme pre lepenie veľmi zaťažovaných podlahových krytín.

Prednosti lepidla:

 • veľmi vysoká počiatočná lepivosť
 • veľmi vysoká konečná pevnosť
 • veľmi dobré rozotierateľné 
 • dlhý čas na lepenie  
 • nízka spotreba
 • neobsahuje rozpúšťadlá
 • vhodné na podlahové kúrenie
 • vhodné pod kolieskové stoličky
 • nízky obsah emisií
Lepidlo na textilné podlahoviny CHEMOS DL 295
FarbaKrémovo biela
Balenie6 a 12 kg umelohmotné vedro
Merná hmotnosť cca 1,30 kg/l
Spotreba300 - 400 g / m2
Doba odvetraniacca 10 - 20 minút (v závislosti na teplote a vllhkosti vzduchu)
Otvorená dobacca 60 minút
Zaťažiteľnosťpo 24 hodinách
Konečná zaťažiteľnosťpo 72 hodinách
Teplota skladovania10°C až 25°C
Teplota pri spracovanídoporučené min. 15°C, optimálne 18°- 25°C
Doba spotreby12 mesiacov

Podklad musí byť rovný, hladký, trvale suchý(zmerajte vlhkosť), bez trhlín, zbavený nečistôt ako sú: prach, olej, vosk,farba a pod., pevný v tlaku a ťahu podľa STN 744505 a iných príslušných platných noriem. Špáry a trhliny treba vyspraviť napr. pomocou opravného tmelu CHEMOS. Nerovnosti vyrovnajte vhodnou nivelizačnou hmotou CHEMOS. Potery z liateho asfaltu prestierkujte vrstvou stierky v hrúbke min. 2 mm. Prašné podklady a anhydrit ošetrite vhodnou penetráciou CHEMOS. Venujte pozornosť návodom na použitie, najmä miere vyzretia na pokladanie. Dbajte, aby teplota podkladu pri lepení bola aspoň +15°C.

Zameraná a odrezaná podlahová krytina by mala byť vopred aklimatizovaná na teplotu v miestnosti. Potom ju uložte na miesto pokládky a preložte na polovicu. Na uvoľnenú plochu naneste lepidlo vhodnou zubovou stierkou. Lepidlo veľmi dôkladne rozotrite, aby sa vytvoril „hrebeň“ a nevytvárali sa miesta so zbytočne hrubšou vrstvou lepidla. Lepidlo nechajte asi 15 až 30 minút (na nesavom podklade dlhšie) zavädnúť. Správne zavädnuté je, ak začína lepidlo spriehľadňovať, ale pri jemnom dotyku zostáva trošku na prste. Potom ukladáme krytinu na lepidlo, pričom zároveň vytláčame vzduchové bubliny a silno pritláčame k podkladu. Rešpektujte návody na pokládku od výrobcu podlahovej krytiny.

Pokiaľ môžete, nespracovávajte pri teplote pod +15°C a relatívnej vlhkosti and 75%. Optimálne podmienky pre lepenie sú 18 - 25 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 65%. Vyššia vlhkosť a nižšia teplota vzduchu predlžujú a naopak vyššie teploty a nízka vlhkosť vzduchu zkracujú dobu odvetrania, čas lepenia a tuhnutia. Čistenie - po použití vodou, resp. vlhkou handrou.

Profilep 295 lepidlo na vinylové podlahy