Penetrácie, penetračné nátery

Penetračné nátery slúžia na spevnenie nesúdržných podkladov, zjednotenie nasiakavosti podkladov a zvýšenie príľnavosti ďalšej povrchovej úpravy.

Penetrácia CHEMOS PE 204 koncentrát

Penetrácia CHEMOS PE 204 koncentrát

Univerzálny penetračný náter "penetrák" na savé aj nesavé podklady. Penetračný náter vhodný na betón, cementové potery, keramiku, kameň, drevo a iné.

Penetrácia CHEMOS PE 406

Penetrácia CHEMOS PE 406

Disperzný prednáter na báze styrén-akrylátového kopolyméru so zvlášť jemnými časticami. Vhodné iba na savé podklady!

Penetrácia CHEMOS PER 390

Penetrácia CHEMOS PER 390

Rýchla univerzálna disperzná penetrácia. Penetračný náter na cementové potery a betón so zvýšenou priľnavosťou k podkladom. Umožňuje aplikáciu nivelačných hmôt CHEMOS na savé podklady už po 30 minútach, na nesavých podkladoch už po 90 minútach.

CHEMOS Adhézny mostík

CHEMOS Adhézny mostík

Jednozložkový, bezrozpúšťadlový adhézny mostík na nesavé podklady, na báze špeciálnych disperzií, doplnený pieskom a pripravený k okamžitému použitiu.

CHEMOS EP 20

CHEMOS EP 20

Bezrozpúšťadlový dvojzložkový penetračný náter na betón z epoxidovej živice bez obsahu vody na penetrovanie, spevnenie a uzatváranie vlhkosti v cementových poteroch a betónoch.

Polyuretánová penetrácia CHEMOS PU 15

Polyuretánová penetrácia CHEMOS PU 15

Bezrozpúšťadlový jednozložkový penetračný náter z polyuretánovej živice bez obsahu vody na penetrovanie, spevnenie a uzatváranie zvyškovej vlhkosti v cementových poteroch a betónoch až do 6 CM.

Pružná tmeliaca penetrácia CHEMOS PT12

Pružná tmeliaca penetrácia CHEMOS PT12

Rychloschnúca tmeliaca a penetračná hmota na predprípravu starej drevenej podlahy.

Penetrácie a prípravky na spevnenie nesúdržných podkladov. Zjednotia povrch a zabezpečia zvýšenú priľnavosť napr. maliarských náterov.

Penetračný náter a jeho funkcie

Hlavnou funkciou penetračného náteru nie je len ochrana stien pred vlhkom, ale aj ich dôkladná príprava na nanášanie ďalších vrstiev náteru, teda farieb. Penetračný náter spevní podklad a zjednotí jeho nasiakavosť. Nestane sa potom, že sa farba v jednom mieste uchytí dobre a na inom nie. Penetrácia tiež zvyšuje priľnavosť povrchu.

Penetrácia - príprava podkladu na ďalší náter

Penetračný náter slúži predovšetkým ako príprava podkladu pre ďalší náter. Penetrácia a penetračné hmoty sú vhodné ako pre nové podlahy, tak aj pre ostatné materiály, z ktorých bol zoškrabaný či inak odstránený pôvodný náter.

Penetrovanie podlahy sa vykonáva rovnomerne, priamym penetračným náterom pomocou štetca alebo valčeka. Penetrácia by mala minimalizovať nasiakavosť podkladu zabezpečiť vysokú priľnavosť.