Pružná tmeliaca penetrácia CHEMOS PT12

Rychloschnúca tmeliaca a penetračná hmota na predprípravu starej drevenej podlahy. Penetrovanie podlahy s vysokou konečnou pružnosťou.

Penetračná a tmeliaca hmota - penetrák na drevené podlahy PT12

Penetračná a tmeliaca hmota

Dvojzložková cemento-disperzná tmeliaca hmota s vysokou konečnou pružnosťou. Slúži ako tmeliaca a zároveň ako penetračná vrstva pri predpríprave starých parkiet, drevených záklopových podláh, drevotrieskových a OSB drevených podláh. Vytvára adhézny mostík pre následné operácie. Chráni stávajúci podklad pred zámesovou vodou nivelačných hmôt

Pružný penetrák na drevené podlahy

Vytvára veľmi elasticky podklad vhodný pod samonivelačné vyrovnávacie hmoty so špeciálnym určením pre vysoko elastické použitie v interiéroch. Pre hrúbku vrstvy do 1 mm.

Prednosti tmeliacej penetrácie:

  • rýchlotvrdnúca hmota
  • pre staré drevené podlahy
  • veľmi nízka spotreba
  • bez pnutia
  • veľmi pružný penetračný tmel
  • vynikajúca spracovateľnosť
  • výborná adhézia
  • suchá už za tri hodiny pre ďalšie operácie odporúčame minimálne 12 hodín

Táto inovatívna penetrácia je navrhnutá špeciálne pre efektívnu predprípravu starej drevenej podlahy, poskytujúc rýchloschnúcu tmeliacu a penetračnú hmotu, ktorá zaručuje dlhodobú odolnosť a estetický vzhľad vašej podlahy.

Pružná tmeliaca penetrácia PT 12
Balenievedro 1,5 kg
Doba spotrebymin. 12 mesiacov
Farba tekutá / suchámodrosivá/ sivá
Merná hmotnosť0,295 g / l
Teplota pri spracovanídopopručené min. 15 °C na podlahe
Spotreba0,07 - 0,1 kg/ m2 PT12 + 0,1 - 0,2 kg/m2 PE 204
Doba schnutia 2 - 24 hodín *(pozri pracovný postup)
Teplota spracovania 5 °C až 25°C
Miešací pomer PT12 : PE 2041 : 1,5 resp 1 : 2
Zrelá pre ďalšiu vrstvu podlahy: cca 4 hod
Doba spracovania: cca 10 - 20 min.
Množstvo penetrácie PE204:na 1,5 kg suchej hmoty 2-3 litre
Spotreba : 0,07-0,1 kg / m2 / 1 mm hrúbky
Záručná doba: 6 mesiacov
Teplota spracovania: min 5°C

*Pri  23 °C a normálnych klimatických podmienkach.

Pružné penetračné nátery PT 12

Dvojzložková cemento-disperzná tmeliaca hmota s vysokou konečnou pružnosťou. Slúži ako tmeliaca a zároveň ako penetračná vrstva pri predpríprave starých parkiet, drevených záklopových podláh, drevotrieskových a OSB drevených podláh. Okrem tmelenia a penetrovania dreveného podkladu vytvára na dreve adhézny mostík pre zlepšenie adhézie následných vrstiev. Vysoká elasticita a adhézia hmoty CHEMOS PT 12 zabezpečuje pevné vytmelenie starej drevenej podlahoviny a vytvorenie monolitickej nenasiakavej podlahy pre dokonalý efekt pri vylievaní  samonivelačných hmôt CHEMOS. Aj napriek svojmu zloženiu ju nemožno považovať  ako uzáveru proti vlhkosti a nemožno ju použiť na vyplnenie dilatácií pôvodnej drevenej podlahy.Penetrácia PT 12 zároveň nemôže byť použitá ako vrstvotvorná hmota nad 1 mm hrúbky

Príprava podkladu:

Podklad musí byť suchý, čistý, bez separačných vrstiev. Pri všetkých drevených podkladoch je nevyhnutné presné viacnásobné meranie vlhkosti, aby nedošlo k uzatvoreniu či už zvyškovej alebo tlakovej vlhkosti. Staré parkety a podklady je nutné pred použitím CHEMOS PT 12 preklepať na odhalenie prípadných dutín,  veľmi dôkladne prebrúsiť a prešróbovať natĺkacími šróbami. Prechodové prahy je nutné prebrúsiť spolu s okolitým podkladom a v prípade potreby pomocou šróbov, resp. nastrelovacích spiniek, prichytiť armovaciu mriežku. Prebrúsenie parkiet má za úlohu odstrániť z dreva separačnú prachovú vrstvu a olejované resp. lakované časti kvôli zlepšeniu adhézie. Drevenú latovú podlahu je nutné prepevniť  zošróbovaním  o rošt resp. preložiť priečne OSB doskou. Pri tomto type podkladu je nutné dôsledné zistenie prípadných zdrojov vlhkosti v podsypovom materiály. Na palubovkovú podlahu doporučujeme použiť extra armovaciu mriežku s najvyššou gramážou vloženú priamo do tmeliacej hmoty. Všetky podklady doporučujeme priečne prerezať  karbobrúskou za účelom zväčšenia povrchu a tým aj zvýšenia adhézie tmeliacej hmoty. 

Doby schnutia

 Doba schnutia je závislá od teploty podkladu a vlhkosti vzduchu.
Na prebrúsených drevených podkladoch je doba schnutia 2-4 hod. obvykle dostačujúca, na nesavých a pred vylievaním nivelačných hmôt je potrebných min 12 - 24 hodín.

Dôležité upozornenie

Nízka teplota a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie predlžujú.
Vyššia teplota a nízka vlhkosť vzduchu schnutie skracujú. Spotreba vždy závisí od savosti a hrubosti podkladu. Najlepšia spracovateľnosť je pri priestorovej teplote 15 - 25 °C, teplote podkladu nad 15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 75%.

Chemos PT12 penetračná a tmeliaca hmota na drevené podlahy

 

Chemos PT12 penetrácia a tmeliaca pružná hmota na drevené podlahy