Adhézny mostík CHEMOS

Jednozložkový, bezrozpúšťadlový adhézny mostík na nesavé podklady, na báze špeciálnych disperzií, doplnený pieskom a pripravený k okamžitému použitiu.

Chemos Adhézny mostík

Použitie:

Prednostne sa adhézny mostík využíva na staré čierne kaučukové podložky pod PVC, ktoré sa aplikovali v minulosti. Tiež je adhézny mostík vhodný na staré dlažby, asfalt, smolu. Pozor pri použití na staré zvyšky lepidiel na podklade nenatierať na savý podklad.

Po zaschnutí vytvára adhézny mostík hrubý drsný povrch s veľmi dobrou priľnavosťou k podkladu. 

Adhézny mostík je vysoko priľnavý, vhodný pre interiéry, exteriéry, nesavé podklady, spevnenie starých i nových povrchov.

Používa sa pred použitím podlahových hmôt k príprave nesavých podkladov a na renováciu starých podkladov so zvyškami starých lepidiel. 

Je veľmi výdatný, ľahko spracovateľný, vhodný i na podklady s podlahovým kúrením. Adhézny mostík je vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Adhézny mostík je vhodný na podklady: 

  • Keramická dlažba, umelý a prírodný kameň, terazzo a pod.
  • Betón s pevne prídržnými zvyškami starého chloroprénového lepidla

Prednosti:

Vodu obsahujúci náter na báze akrylátového kopolyméru vytvárajúci pevný mostík medzi nesavým podkladom a vrstvou nivelačnej hmoty. Adhézny mostík viaže povrchový jemný prach a pripravuje vhodný podklad na ukotvenie nivelačnej hmoty alebo lepidla.

  • pripravený k priamemu použitiu 
  • bez organických rozpúšťadiel
  • nízka spotreba na m2
  • vhodný aj na podlahové kúrenie
  • znižuje prašnosť a zlepšuje podklad
  • zvyšuje priľnavosť podlahovej vyrovnávacej hmoty k podkladu

Adhézny mostík slúži ako penetračný a spevňujúci podkladový náter používaný ako prvý náter pre zvýšenie priľnavosti novo nanášaných vrstiev k podkladu. Adhézny mostík nie je vhodný pre nasiakavé stavebné materiály.

Chemos Adhézny mostík
Farba tekutá / suchá: biela / transparentná
Balenie: vedro 5l, 10l
Doba schnutia: 60-120 minút
Spotreba: 100 - 150 g / m2
Merná hmotnosť: 1,3 kg / l
Teplota skladovania: +5 až +25 °C
Teplota pri spracovaní: doporučená 15°C na podlahe
Doba spotreby: 6 mesiacov