Adhézny mostík CHEMOS

Jednozložkový, bezrozpúšťadlový adhézny mostík na nesavé podklady, na báze špeciálnych disperzií, doplnený pieskom a pripravený k okamžitému použitiu.

Chemos Adhézny mostík

Použitie:

Prednostne sa adhézny mostík využíva na staré čierne kaučukové podložky pod PVC, ktoré sa aplikovali v minulosti. Tiež je adhézny mostík vhodný na staré dlažby, asfalt, smolu. Pozor pri použití na staré zvyšky lepidiel na podklade nenatierať na savý podklad.

Po zaschnutí vytvára adhézny mostík hrubý drsný povrch s veľmi dobrou priľnavosťou k podkladu. 

Adhézny mostík je vysoko priľnavý, vhodný pre interiéry, exteriéry, nesavé podklady, spevnenie starých i nových povrchov.

Používa sa pred použitím podlahových hmôt k príprave nesavých podkladov a na renováciu starých podkladov so zvyškami starých lepidiel. 

Je veľmi výdatný, ľahko spracovateľný, vhodný i na podklady s podlahovým kúrením. Adhézny mostík je vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Adhézny mostík je vhodný na podklady: 

  • Keramická dlažba, umelý a prírodný kameň, terazzo a pod.
  • Betón s pevne prídržnými zvyškami starého chloroprénového lepidla

Prednosti:

Základný prepojovací náter, primer, adhézny mostík a penetrácia, vodu obsahujúci náter na báze akrylátového kopolyméru vytvárajúci pevný mostík medzi nesavým podkladom a vrstvou nivelačnej hmoty. Adhézny mostík viaže povrchový jemný prach a pripravuje vhodný podklad na ukotvenie nivelačnej hmoty alebo lepidla.

Aplikácia:

Pred samotnou aplikáciou je nutné adhézny mostík dôkladne premiešať a premiešať aj počas natierania, aby si udržal rovnomernú konzistenciu. Adhézny mostík sa neriedi. Náter sa prevádza štetcom alebo valčekom a to v jednej vrstve.

  • pripravený k priamemu použitiu 
  • bez organických rozpúšťadiel
  • nízka spotreba na m2
  • vhodný aj na podlahové kúrenie
  • znižuje prašnosť a zlepšuje podklad
  • zvyšuje priľnavosť podlahovej vyrovnávacej hmoty k podkladu

Univerzálny podkladový náter s obsahom jemných pieskov na zvýšenie priľnavosti ďalších vrstiev ako stavebné lepidlá, vyrovnávacie hmoty na steny aj podlahy, hydroizolačné stierky, alebo pod polyuretánové a epoxidové nátery. Adhézny mostík vytvára štruktúru pre dobrú adhéziu na nesavých povrchoch.

Penetrácia vytvára na podkladoch adhézny mostík, zvyšuje priľnavosť cementových hmôt. Vhodné na priame použitie v interiéri aj exteriéri.

Adhézny mostík je typ penetrácie, ktorý je vysoko priľnavý a vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri. Tento všestranný adhézny mostík možno použiť na spevnenie starých a nových povrchov, vďaka čomu je ideálnym riešením pre rôzne aplikácie.

Adhézny mostík slúži ako penetračný a spevňujúci podkladový náter používaný ako prvý náter pre zvýšenie priľnavosti novo nanášaných vrstiev k podkladu. Adhézny mostík nie je vhodný pre nasiakavé stavebné materiály.

Využite výhody inovatívneho produktu Adhézny mostík CHEMOS a zabezpečte si pevné a spoľahlivé spoje pre Vaše priemyselné aplikácie.

Tento jednozložkový, bezrozpúšťadlový adhézny mostík je založený na špeciálnych disperziách, ktoré sú doplnené jemným pieskom a pripravené k okamžitému použitiu. Jeho schopnosť preniknúť do betónu a vytvoriť trváce adhézne spoje ho robí nevyhnutným nástrojom pre mnohé stavebné projekty.

 Penetrácia na betón

Tento produkt je navrhnutý tak, aby dokázal preniknúť do povrchu betónu a zabezpečiť pevnú adhéziu, čo je zvlášť dôležité pri renováciách a opravách.

Adhézny mostík na dlažbu

Adhézny mostík na dlažbu je navrhnutý tak, aby odolával vonkajším vplyvom, ako sú zmeny teploty, vlhkosť a mechanické zaťaženie. To z neho robí ideálne riešenie pre exteriérové aj interiérové projekty.

Chemos Adhézny mostík
Farba tekutá / suchá: biela / transparentná
Balenie: vedro 5l, 10l
Doba schnutia: 60-120 minút
Spotreba: 100 - 150 g / m2
Merná hmotnosť: 1,3 kg / l
Teplota skladovania: +5 až +25 °C
Teplota pri spracovaní: doporučená 15°C na podlahe
Doba spotreby: 6 mesiacov

Príprava podkladu

Predtým, ako použijeme penetračný náter, je potrebné pripraviť podklad. Podklad musí byť rovný, hladký, trvale suchý (zmerajte vlhkosť), bez trhlín, zbavený nečistôt ako sú: prach, olej, vosk, farba a pod., pevný v tlaku a ťahu podľa STN 744505 a iných príslušných platných noriem. Znečistenia, nátery, maľby a vrstvy s nedostatočnou prídržnosťou mechanicky úplne odstráňte. Voľné častice a prach dôkladne vysať. Dbajte, aby teplota podkladu pri aplikácii bola aspoň +15°C.

Spracovanie

Nádobu pred použitím nechať aklimatizovať na priestorovú teplotu a prípadne premiešať. Penetráciu nanášať velúrovým valčekom s krátkym vlasom alebo alternatívne s nylonovým plyšovým valčekom  rovnomerne, tenko a celoplošne na podklad.Zabráňte vzniku kaluží. Ďalšiu vrstvu (samonivelizačnú hmotu alebo cementové lepidlo) je možné nanášať až po riadnom vyschnutí. Po vyschnutí musí byť povrch penetrácie odolný proti poškriabaniu.Pri zmiešaných podkladoch narieďte CHEMOS Adhézny mostík s penetráciou CHEMOS PE 406 alebo v krajnom prípade vodou do max. 10% (na 1kg Adhézneho mostíka cca 0,1 L CHEMOS PE 406 alebo vody). Náradie ihneď po použití opláchnuť vodou.

Doba schnutia:

Nechať vyschnúť do číreho, transparentného filmu. Doba schnutia je závislá od teploty podkladu a vlhkosti vzduchu. Na nesavých podkladoch je doba schnutia 2 hodiny obvykle dostačujúca, ak je možné doporučujeme nechať schnúť 12 až 24 hodín.

Upozornenia

Nespracovávajte pri teplotách pod 15oCa relatívnej vlhkosti vzduchu nad 75%. Ideálne podmienky sú 18 - 22oCa relatívna vlhkosť vzduchu do 65%. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšiateplota predlžujú dobu schnutia, vyššia teplota a nižšia vlhkosť vzduchuju zase skracujú. Nevylievajte do kanalizácie. Chráňte pred mrazom! Uchovajtemimo dosahu detí! Pri práci používajte ochranné pomôcky. Obalys vytvrdnutým nespotrebovaným obsahom odložte na miesto určené obcou naukladanie odpadu.

Adhézny mostík na penetrovanie podlahy - dlažby a všetkých nesavých podkladov