Penetrácia CHEMOS PE 204 - koncentrát

Univerzálny penetračný náter "penetrák" na savé aj nesavé podklady. Penetračný náter vhodný na betón, cementové potery, keramiku, kameň, drevo a iné.

Univerzálna penetrácia Chemos PE 204 - koncentrát

Penetračný náter CHEMOS PE 204 sa hodí na tieto podklady:

 • cementové potery, betón, pórobetón a pod.
 • nesavé podklady - keramika, umelý a prírodný kameň, teraso a pod.
 • veľmi savé podklady - sádrokartónové dosky, anhydritové dosky, anhydritové a sádrové potery
  drevo, drevovláknité dosky
 • vhodný i na podklady s podlahovým kúrením.

 

Akrylátový penetračný náter zvlášť vhodný k predbežnej úprave podkladov pre aplikáciu samonivelačných vyrovnávacích podlahových hmôt CHEMOS, ako aj pred lepením disperznými lepidlami CHEMOS. 

Koncentrát je vodou riediteľná akrylátová penetrácia, riedi sa priamo na pracovisku v určenom pomere podľa druhu podkladu. Jeho veľkou výhodou je možnosť riedenia podľa potreby. 

Prednosti penetračného náteru:

Vodu obsahujúci disperzný prednáter na báze akrylátového kopolyméru. Viaže povrchový jemný prach, redukuje savosť podkladu, chráni na vlhkosť citlivé podklad pred zámesovou vodou z vyrovávacích hmôt a lepidiel, zabraňuje príiš rýchlemu úniku zámesovej vody z vyrovnávacích hmôt. 

 • neobsahuje organické rozpúšťadlá
 • veľmi univerzálne použiteľná
 • viaže prebytočný prach
 • redukuje savosť podkladu
 • zvyšuje priľnavosť podlahovej hmoty k podkladu
Penetračný náter Chemos PE 204
Balenieumelohmotná fľaša/kanister 1l, 5l, 10l
Doba spotrebymin. 12 mesiacov
Farba tekutá / suchábiela / transparentná
Merná hmotnosť1,025 kg / l
Teplota pri spracovanídopopručené min. 15 °C na podlahe
Spotreba1 l koncentrátu / 20 m2 savého, 10 m2 nesavého podkladu
Doba schnutia 2 - 24 hodín *(pozri pracovný postup)
Teplota spracovaniaminimálne +15 °C
Teplota skladovania+10 °C až + 25 °C

*Pri  23 °C a normálnych klimatických podmienkach.

Druh podkladuPomer riedenia penetračný náter : voda
Savé podklady - betón, cementové potery 1 : 1 jeden náter alebo 1 : 3 dva nátery
Nesavé podklady - dlažba, teraso a pod. neriedená alebo 1 : 0,5
Drevo a drevovláknité dosky neriedená alebo 1 : 0,5
Anhydrit a veľmi savé podklady1.náter 1 : 3, 2. náter 1 : 1

Príprava podkladu


Podklad musí byť trvale suchý, čistý, bez trhlín, zbavený prachu, odlupujúcich sa častí a mastnoty, pevný v tlaku a ťahu podľa STN 74 4505. Hladké potery musia byť obrúsené a zbavené prachu. Zbytky starých stierkových hmôt, lepidiel, podlahovín, náterov a pod. obrúsiť, odfrézovať alebo otryskať. Nesavé podklady ako sú keramická dlažba, kameň, terazzo, nepieskovaný liaty asfalt dobre zdrsniť hrubým brúsnym papierom. Voľné častice a prach dôkladne vysať. Dbajte, aby teplota podkladu pri aplikácii bola aspoň +15°C. 

Pracovný postup

Nádobu pred použitím nechať aklimatizovať na teplotu miestnosti a dobre pretrepať. Potom naliať do čistej nádoby koncentrát CHEMOS PE 204 a doriediť vodou v pomere podľa tabuľky „Riedenie“. Penetráciu nanášať jemne pórovitým valčekom v rovnomernej vrstve celoplošne na podklad. Na savých podkladoch nevylievajte na podklad, aby sa zabránilo miestnemu presýteniu a dbajte aby sa nevytvárali kaluže. Vzniknuté kaluže dobre rozotrieť alebo odsať hubkou. Náradie a škvrny očistite ihneď vodou, resp. vlhkou handrou skôr ako zaschnú.

Doby schnutia

Nechať vyschnúť do číreho, transparentného filmu. Doba schnutia je závislá od teploty podkladu a vlhkosti vzduchu. Na cementových podkladoch je doba schnutia 2 - 4 hod. obvykle dostačujúca, na nesavých a sádrových podkladoch je doba schnutia 12 - 24 hodín.

Upozornenie:


Nespracovávajte pri teplotách pod 15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu nad 75 %. Ideálne podmienky sú 18 - 22 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 50 %. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota predlžujú dobu schnutia, vyššia teplota a nižšia vlhkosť vzduchu ju zase skracujú. Chráňte pred mrazom! Uchovajte mimo dosahu detí! Pri práci používajte ochranné pomôcky.

Univerzálny penetračný náter Chemos PE 204