Penetrácia CHEMOS PE 204 - koncentrát

Univerzálny penetračný náter "penetrák" na savé aj nesavé podklady. Penetračný náter vhodný na betón, cementové potery, keramiku, kameň, drevo a iné.

Univerzálna penetrácia Chemos PE 204 - koncentrát

Penetračný náter CHEMOS PE 204 sa hodí na tieto podklady:

 • cementové potery, betón, pórobetón a pod.
 • nesavé podklady - keramika, umelý a prírodný kameň, teraso a pod.
 • veľmi savé podklady - sádrokartónové dosky, anhydritové dosky, anhydritové a sádrové potery
  drevo, drevovláknité dosky
 • vhodný i na podklady s podlahovým kúrením.

Popis produktu:

Vodu obsahujúci disperzný prednáter na báze akrylátového kopolyméru. Akrylátový penetračný náter zvlášť vhodný k predbežnej úprave podkladov pre aplikáciu samonivelačných vyrovnávacích podlahových hmôt CHEMOS, ako aj pred lepením disperznými lepidlami CHEMOS. 

 Viaže povrchový jemný prach, redukuje savosť podkladu, chráni na vlhkosť citlivé podklad pred zámesovou vodou z vyrovávacích hmôt a lepidiel, zabraňuje príiš rýchlemu úniku zámesovej vody z vyrovnávacích hmôt.

Koncentrát je vodou riediteľná akrylátová penetrácia, riedi sa priamo na pracovisku v určenom pomere podľa druhu podkladu. Jeho veľkou výhodou je možnosť riedenia podľa potreby. 

Prednosti penetračného náteru:

 • neobsahuje organické rozpúšťadlá
 • veľmi univerzálne použiteľná
 • viaže prebytočný prach
 • redukuje savosť podkladu
 • zaisťuje priľnavosť podlahovej hmoty k podkladu

Prečo si vybrať penetračný náter CHEMOS PE 204?

Penetračný náter CHEMOS PE 204 je viac než len obyčajná penetrácia. Jeho schopnosť riedenia vodou umožňuje prispôsobiť konzistenciu náteru presne podľa špecifických potrieb tvojho projektu.

Penetračný náter Chemos PE 204
Balenieumelohmotná fľaša/kanister 1l, 5l, 10l
Doba spotrebymin. 12 mesiacov
Farba tekutá / suchábiela / transparentná
Merná hmotnosť1,025 kg / l
Teplota pri spracovanídopopručené min. 15 °C na podlahe
Spotreba1 l koncentrátu / 20 m2 savého, 10 m2 nesavého podkladu
Doba schnutia 2 - 24 hodín *(pozri pracovný postup)
Teplota spracovaniaminimálne +15 °C
Teplota skladovania+10 °C až + 25 °C

*Pri  23 °C a normálnych klimatických podmienkach.

Druh podkladuPomer riedenia penetračný náter : voda
Savé podklady - betón, cementové potery 1 : 1 jeden náter alebo 1 : 3 dva nátery
Nesavé podklady - dlažba, teraso a pod. neriedená alebo 1 : 0,5
Drevo a drevovláknité dosky neriedená alebo 1 : 0,5
Anhydrit a veľmi savé podklady1.náter 1 : 3, 2. náter 1 : 1

Príprava podkladu


Podklad musí byť trvale suchý, čistý, bez trhlín, zbavený prachu, odlupujúcich sa častí a mastnoty, pevný v tlaku a ťahu podľa STN 74 4505. Hladké potery musia byť obrúsené a zbavené prachu. Zbytky starých stierkových hmôt, lepidiel, podlahovín, náterov a pod. obrúsiť, odfrézovať alebo otryskať. Nesavé podklady ako sú keramická dlažba, kameň, terazzo, nepieskovaný liaty asfalt dobre zdrsniť hrubým brúsnym papierom. Voľné častice a prach dôkladne vysať. Dbajte, aby teplota podkladu pri aplikácii bola aspoň +15°C. 

Pracovný postup

Nádobu pred použitím nechať aklimatizovať na teplotu miestnosti a dobre pretrepať. Potom naliať do čistej nádoby koncentrát CHEMOS PE 204 a doriediť vodou v pomere podľa tabuľky „Riedenie“. Penetráciu nanášať jemne pórovitým valčekom v rovnomernej vrstve celoplošne na podklad. Na savých podkladoch nevylievajte na podklad, aby sa zabránilo miestnemu presýteniu a dbajte aby sa nevytvárali kaluže. Vzniknuté kaluže dobre rozotrieť alebo odsať hubkou. Náradie a škvrny očistite ihneď vodou, resp. vlhkou handrou skôr ako zaschnú.

Doby schnutia

Nechať vyschnúť do číreho, transparentného filmu. Doba schnutia je závislá od teploty podkladu a vlhkosti vzduchu. Na cementových podkladoch je doba schnutia 2 - 4 hod. obvykle dostačujúca, na nesavých a sádrových podkladoch je doba schnutia 12 - 24 hodín.

Upozornenie:


Nespracovávajte pri teplotách pod 15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu nad 75 %. Ideálne podmienky sú 18 - 22 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 50 %. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota predlžujú dobu schnutia, vyššia teplota a nižšia vlhkosť vzduchu ju zase skracujú. Chráňte pred mrazom! Uchovajte mimo dosahu detí! Pri práci používajte ochranné pomôcky.

Univerzálny penetračný náter Chemos PE 204