Rýchly penetračný náter CHEMOS PER 390

Rýchla univerzálna disperzná penetrácia. Penetračný náter na cementové potery a betón so zvýšenou priľnavosťou k podkladom. Umožňuje aplikáciu nivelačných hmôt CHEMOS na savé podklady už po 30 minútach, na nesavých podkladoch už po 90 minútach.

Penetračný náter Chemos PER 210

Penetračný náter "Penetrák" vhodný na podklady:

 • Cementové potery a betónové podklady
 • Kalcium sulfátové (anhydritové) potery  
 • OSB dosky, drevotrieskové a sádrovláknité  dosky
 • CHEMOS nivelačné hmoty
 • Potery z liateho asfaltu, keramická dlažba, prírodný a umelý kameň, terazzo a pod.
 • Podklady ošetrené penetráciami z reakčných živíc(CHEMOS EP19, EP20, PU15) namiesto zásypu krem. pieskom

Prednosti penetračného náteru Chemos PER 390:

Má vynikajúce penetračné vlastnosti, pretože má veľmi vysokú prídržnosť k podkladu a dobre vypĺňa póry v podklade. Urýchlený proces sieťovania napomáha rýchlej realizácii následných prác.

Veľmi rýchla penetrácia umožňuje rýchly postup podlahárskych prác. Suchá, vhodná pre aplikáciu nivelačných hmôt  je už po 30 minútach na savých podkladoch, na nesavých podkladoch už po 90 minútach. 

Viaže jemný povrchový prach, redukuje savosť podkladu, chráni na vlhkosť citlivé podklady pred zámesovou vodou z vyrovnávacích hmôt a lepidiel, zabraňuje príliš rýchlemu úniku zámesovej vody z vyrovnávacích hmôt do podkladov.

Rýchly penetračný náter CHEMOS PER 390 slúži na zvýšenie priľnavosti povrchových úprav k podkladu, k zjednoteniu nasiakavosti podkladu.

 • pripravená k priamemu použitiu
 • rýchloschnúca
 • bez organických rozpúšťadiel 
 • vhodná aj na podlahové kúrenie
 • zvyšuje príľnavosť nivelačnej hmoty k podkladu
 • znižuje prašnosť a zlepšuje podklad

S vysokou účinnosťou priľnavosti zaručuje náš penetračný náter spoľahlivé a trvalé spojenie s podkladom. Vytvára ideálnu povrchovú prípravu, ktorá zaisťuje optimálnu aplikáciu následných vrstiev nivelačných hmôt. Tento produkt je vhodný pre širokú škálu aplikácií, ako napríklad pri príprave povrchov pred pokládkou dlažby, následnou úpravou betónových podláh a mnohými ďalšími.

"Penetrák na Betón": Tento produkt je ideálny pre betónové podklady, kde zabezpečuje hlbokú penetráciu a vytvára optimálnu väzbu pre následné nivelačné hmoty. Zaručuje, že vaše podlahy budú mať pevný a trvácny základ.

 

Penetračný náterChemos PER 390
Farba tekutá / suchá: biela / transparentná
Balenie: 1l, 5l, 10l
Doba schnutia: cca 30 - 90 min.
Spotreba: 50 - 150 g / m2
Merná hmotnosť: 1,025 kg / l
Teplota skladovania: +10 až +25 °C
Teplota pri spracovaní: doporučená 15°C na podlahe
Doba spotreby: 12 mesiacov

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, pevný, bez trhlín, čistý a zbavený látok, ktoré znižujú priľnavosť.Hladké potery musia byť obrúsené a zbavené prachu. Zbytky starýchstierkových hmôt, nesúdržných lepidiel, podlahovín, náterov a pod.odbrúsiť, odfrézovať alebo otryskať. Nesavé podklady ako sú OSB dosky,keramická dlažba, kameň, terazzo a pod. treba zdrsniť diamantovým kotúčom.Voľné častice a prach dôkladne vysať.

Pracovný postup

Nádobu pred použitím nechať aklimatizovať nateplotu v miestnosti, dobre pretrepať a naliať do čistej nádoby. V prípade potreby riediť podľa druhu podkladu a tabuľky uvedenej v technickom liste. Na podklady penetráciu nanášať jemne pórovitým valčekom v rovnomernej vrstve celoplošne na podklad v navzájom krížnych smeroch. Na savých podkladoch nevylievajte na podklad, aby sa zabránilo miestnemu presýteniu a dbajte, aby sa nevytvárali kaluže. Vzniknuté kaluže dobre rozotrieť alebo odsať hubkou.

Doby schnutia

Nechať vyschnúť do číreho, transparentného filmu. Doba schnutia je závislá od teploty podkladu a vlhkosti vzduchu. Na cementových podkladoch je doba schnutia cca 30 min. obvykle dostačujúca, na nesavých podkladoch cca 90 minút.

Upozornenia

Nespracovávajte priteplotách pod 15oC a relatívnej vlhkosti vzduchu nad 65%.Ideálne podmienky sú 18 - 22oC a relatívna vlhkosť vzduchu 50%.Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota predlžujú dobu schnutia, vyššiateplota a nižšia vlhkosť vzduchu ju zase skracujú. Nevylievajte dokanalizácie. Chráňte pred mrazom! Uchovajte mimo dosahu detí! Obaly odložte namiesto určené obcou na ukladanie odpadu.

CHEMOS PER 210 10L expresne rýchly hĺbkový penetračný náter