Lepidlo na koberce a podlahy v byte CHEMOS DL 155

Disperzné lepidlo s vysokou konečnou pevnosťou, bez obsahu rozpúšťadiel,vhodné na lepenie: rôznorodých PVC a CV krytín v pásoch a štvorcoch, korku s PVC rubom a kobercov na nasiakavých podkladoch v bytovej a priemyselnej výstavbe.

lepidlo na podlahy a koberce DL 155

Vlastnosti lepidla:

Lepidlo je vhodné pre lepenie:
- heterogénnych PVC a CV krytín,
- textilných krytín,
- korku s PVC rubom,
- na podlahy so savým podkladom v bytovej a priemyselnej výstavbe.

Prednosti lepidla:

  • vysoká konečná pevnosť
  • veľmi dobre rozotierateľné
  • dlhý čas na lepenie
  • nízka spotreba
  • neobsahuje rozpúšťadlá
  • vhodné na podlahové kúrenie
  • vhodné pod kolieskové stoličky
  • nízky obsah emisií

Vhodné i pre mokré šampónovanie lepených textilných krytín. Priestory so stredným až vyšším zaťažením ako sú: kancelárie, hotelové haly, markety a pod.

Lepidlo na PVC a textilné krytiny CHEMOS DL 155
Farbakrémovo biela
Merná hmotnosť cca 1,30 kg/l
Spotreba300-400 g/m2
Doba odvetraniacca 10 - 20 minút ( v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Otvorená dobacca 40 - 60 minút
Zaťažiteľnosťpo 24 hodinách
Konečná zaťažiteľnosťpo 72 hodinách
Teplota skladovania10°C až 25°C
Teplota pri spracovanídoporučené min. 15°C, optimálne 18-25°C
Doba spotreby12 mesiacov

* Vhodné pod koliečkové stoličky, vhodné na podlahy so zabubdovaným kúrením

Podklad musí byť rovný, hladký, trvale suchý (zmerajte vlhkosť), bez trhlín, zbavený nečistôt ako sú: prach, olej, vosk,farba a pod., pevný v tlaku a ťahu podľa STN 744505 a iných príslušných platných noriem.  Špáry a trhliny treba vyspraviť napr. pomocou opravného tmelu CHEMOS. Nerovnosti vyrovnajte vhodnou nivelizačnou hmotou CHEMOS. Potery z liateho asfaltu prestierkujte vrstvou stierky v hrúbke min. 2 mm. Prašné podklady a anhydrit ošetrite vhodnou penetráciou CHEMOS. Venujte pozornosť návodom na použitie, najmä miere vyzretia na pokladanie. Dbajte, aby teplota podkladu pri lepení bola aspoň +15°C.

Pracovný postup

Zameraná a odrezaná podlahová krytina by mala byť vopred aklimatizovaná na teplotu v miestnosti. Potom ju uložte na miesto pokládky a preložte na polovicu. Na uvoľnenú plochu naneste lepidlo zubovou stierkou A1resp. A2 pre PVC a B1 alebo B2 pre koberce. Lepidlo veľmi dôkladne rozotrite,aby sa vytvoril „hrebeň“ a nevytvárali sa miesta so zbytočne hrubšou vrstvou lepidla. Lepidlo nechajte asi 10 až 15 minút zavädnúť. Správne zavädnuté je, ak začína lepidlo spriehľadňovať, ale pri jemnom dotyku nezostáva odtlačok na prste. Potom uložte krytinu, pričom zároveň vytláčajte vzduchové bubliny a silno pritláčajte k podkladu.Rešpektujte návody na pokládku od výrobcu podlahovej krytiny.

Čistenie : Ihneď po použití vodou, resp. vlhkou handrou.