Lepidlo na prírodné linoleum CHEMOS DL 202

Špeciálne disperzné lepidlo pre vysokú záťaž, s vysokou počiatočnou lepivou silou 
na lepenie linolea.

lepidlo na linoleum Profilep 202 Lino

Použitie

Veľmi silné disperzné lepidlo s nízkym obsahom vody vhodné nalepenie prírodného linolea v pásoch a dielcoch do mokrého lôžkas okamžitou vysokou prídržnosťou na savé podklady v bytovej a priemyselnejvýstavbe.

Umožňuje lepiť ihneď do mokrého lôžka, s okamžitým lepiacim účinkom. Zvlášť doporučujeme pre lepenie veľmi zaťažovaných podlahových krytín.

Prednosti lepidla:

  • veľmi vysoká počiatočná lepivosť
  • vysoká konečná pevnosť
  • veľmi dobré rozotierateľné 
  • nízka spotreba
  • neobsahuje rozpúšťadlá 
  • vhodné na podlahové kúrenie 
  • vhodné pod kolieskové stoličky
  • nízky obsah emisií
LepidloProfilep 202 Lino
Farbabiela
Balenie6 - 12 kg umelohmotné vedro
Merná hmotnosť cca 1,40 kg/l
SpotrebaB1 - 400 g / m2
Doba odvetraniacca 5 minút (v závislosti na teplote a vllhkosti vzduchu)
Otvorená dobacca 30 minút
Zaťažiteľnosťpo 24 hodinách
Konečná zaťažiteľnosťpo 72 hodinách
Teplota skladovania5°C až 50°C
Teplota pri spracovanídoporučené min. 15°C
Doba spotreby12 mesiacov

Vhodné pod koliečkové stoličky, vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením

Podklad musí byť rovný, hladký, trvale suchý (zmerajte vlhkosť), bez trhlín, zbavený nečistôt ako sú: prach, olej, vosk, farba a pod.,pevný v tlaku a ťahu podľa STN 744505 a iných príslušných platných noriem.  Špáry a trhliny treba vyspraviť napr. pomocou opravného tmelu CHEMOS. Nerovnosti vyrovnajte vhodnou nivelizačnou hmotou CHEMOS. Potery z liateho asfaltu prestierkujte vrstvou stierky v hrúbke min. 2mm. Prašné podklady a anhydrit ošetrite vhodnou penetráciou CHEMOS. Venujte pozornosť návodom na použitie, najmä miere vyzretia na pokladanie. Dbajte, aby teplota podkladu pri lepení bola aspoň +15°C.

Zameraná a odrezaná podlahová krytina by mala byť vopred aklimatizovaná na teplotu v miestnosti. Potom ju uložte na miesto pokládky a preložte na polovicu. Na uvoľnenú plochu naneste lepidlo vhodnou zubovou stierkou (doporučená je B1). Lepidlo veľmi dôkladne rozotrite, aby sa vytvoril „hrebeň“ a nevytvárali sa miesta so zbytočne hrubšou vrstvou lepidla. Lepidlo nechajte asi 5 minút (na nesavom podklade trošku dlhšie) zavädnúť. Potom ukladáme krytinu na lepidlo, pričom zároveň vytláčame vzduchové bubliny a silno pritláčame k podkladu (najlepšie ťažkým kovovým valcom). Spodná strana krytiny by mala byť dostatočne zmočená lepidlom po celej ploche.  V prípade potreby spoje, okraje a ohnuté rohy po ďalších cca 20 minútach prevalcujte.

Lepidlo naneste iba na takú plochu, na ktorú ste schopní položiť podahovinu do cca 30 minút.  Pokiaľ môžete, nespracovávajte pri teplote pod +15°C a relatívnej vlhkosti nad 75%. Optimálne podmienky pre lepenie sú 18 - 25°C pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 65%. Vyššia vlhkosť a nižšia teplota vzduchu predlžujú a naopak vyššie teploty a nízka vlhkosť vzduchu zkracujú dobu odvetrania, čas lepenia a tuhnutia. Čistenie - ihneď po použití vodou, resp. vlhkou handrou.

Lepidlo na linoleum Profilep 202 CHEMOS