Lepidlo na parkety CHEMOS PU 45

Dvojzložkové, bezrozpúšťadlové a bezvodé polyuretánové lepidlo na parkety. Lepidlo vhodné pre podlahové vykurovanie. Lepidlo na drevo je vhodné na lamelové aj masívne podlahy.

Lepidlo na parkety Chemos PU 45

Prednosti:

 • vhodný pre podlahové vykurovanie
 • nereaguje citlivo na mráz
 • dobre sa rozotiera
 • neobsahuje rozpouštadlá
 • veľmi dobrá výsledná pevnosť
 • vysoká počiatočná priľnavosť

Špecifické vlastnosti:

 • rýchly vývoj pevnosti
 • dlhá doba spracovania
 • elastické – odolné voči šmyku, preto znižuje pnutie
 • veľmi nízke emisie
 • má univerzálne využitie

Vhodné na lepenie parkiet:

 • lamelové parkety s vysokou hranou podľa normy EN 14761
 • vlysová podlaha podľa normy EN 13227
 • masívne podlahy
 • viacvrstvové parkety podľa normy EN 13489
 • mozaiková vlysová podlaha podľa normy EN 13488 
 • vlysový parket 

Vhodné na podklady:

 • pieskový liaty asfalt
 • (tekuté) potery so síranom vápenatým (anhydrit)
 • drevené podlahy (parkety, podlahy)
 • CHEMOS nivelačné hmoty pre parkety
 • drevotrieskové dosky, OSB dosky
 • cementové podlahy
Lepidlo na parkety Chemos PU 45komponent A; komponent B
FarbaA - béžová; B - tmavohnedá
Dodávaná formaA - pasta; B - riedka kvapalina
Podiel komponentu A v zmesi7
Podiel komponentu B v zmesi1
Doba pre pokládkupribližne 45 – 60 minút pri teplote 20°C
Použiteľnosťpribližne 30 – 45 minút pri teplote 20°C
Zaťažiteľnosťpribližne po 24 hodinách
Vnútorné klimatické podmienky pri práci s výrobkomminimálne 15°C, maximálne 75 % relatívna vlhkosť, uprednostňujeme maximálne 65 % relatívna vlhkosť
Balenie8 kg plastové vedro
Trvanlivosťminimálne 12 mesiacov
Spotreba na m2:
1000 gso zúbkovaním špachtle 3
1300 gso zúbkovaním špachtle 4
1100 g so zúbkovaním špachtle 5

Kontrola podkladu

Podkladový materiál musí byť pevný v ťahu a odolný voči tlaku, musí vykazovať dostatočnú pevnosť povrchu,musí byť stále suchý, rovný, čistý a nesmie obsahovať odformovacie zmesi, spekané vrstvy, atď. Tak isto jepotrebné posúdiť pórovitosť a drsnosť povrchu. Skontrolujte aj obsah vlhkosti a nasiakavosť poterov z cementua síranu vápenatého ako aj teplotu v miestnosti, vlhkosť v miestnosti a teplotu podkladového materiálu. 

Príprava podkladu

Pomocou prípravy podkladu musíte zabezpečiť, aby bol podklad predovšetkým čistý, aby mal pevnú povrchovúvrstvu, aby bol drsný, prípadne aby bol nasiakavý, rovný, stále suchý a bez trhlín. Zbytky starých lepidiel, vosk,mastnotu, farby, olej a iné vrstvy odstáňte strojným čistením kefami, odbrúsením, frézovaním alebo brokovaním.Trhliny a medzery, okrem dilatačných špár alebo iných konštrukciou podmienených špar uzatvorte pomocouzalievacej živice a spojovacích prvkov, resp. opravných hmôt od firmy CHEMOS (EZH-20, EP-20, OT 101,OT 303). Rovnako je možné vyplniť otvory a prehĺbeniny.
Musíte zabezpečiť rovnosť, nasiakavosť a drsnosť podkladu prípadne aj pomocou nanesenia nivelačnej hmoty odfirmy CHEMOS. 

Miešanie komponentov

Tužidlo kompletne celé vylejte z plastovej fľaše do vedra so živicovým komponentom. Zmiešanie komponentov:obidva komponenty miešajte pomocou vŕtačky alebo pomocou elektrického miešacieho zariadenia dovtedy, ažkým dosiahnete rovnomernú farbu (minimálne ale 2 minúty). Dajte pozor na kompletné premiešanie v oblastibočných stien a spodnej časti. Zmes v nádobe miešajte, aby bol zabezpečený správny pomer zmesi. 

Spracovanie

Lepidlo naneste podľa druhu parkiet stierkous príslušným zúbkovaním na podklad, pritom zabráňtenahromadeniu lepidla na jednom mieste aani nenanášajte hrubé vrstvy, toto zabezpečíte pomocourovnomerného ťahania zúbkovanej stierky. Lepidlo nanášajte iba na takú plochu, ktorú pokryjete po dobuspracovania lepidla. Parkety položte v zadanom čase pre pokládku do lepidla, krátko zasuňte a pevne pritlačte.Nečistoty z lepidla je možné v závislosti od stupňa vytvrdenia odstrániť pomocou príslušného čistiacehoprostriedku spoločnosti CHEMOS. Vplyv čistiaceho prostriedku na povrch parkiet, ktoré boli vhodne ošetrené vovýrobnom závode, vopred skontrolujte na zakrytom mieste alebo na vzorke parkety.

Odstránenie vytvrdených zvyškov lepidla je v nepriaznivých prípadoch respektíve po dlhšej dobe tuhnutia možnélen mechanicky, čo je spojené s poškodením povrchovej časti. Nečistoty preto odstraňujte tak rýchlo, ako je tomožné, teda ešte v čerstvom stave, alebo zabráňte ich vzniku tak, že si zvolíte vhodný spôsob práce.
Lepidlo po zmiešaní spracujte v rámci zadanej doby použiteľnosti. 

Zaťažiteľnosť

Zaťažiteľnosť je závislá od teploty okolia.