Opravy podkladov - opravy podláh videonávody

Video návody ako na opravy a vyrovnanie podlahy pomocou penetrácie a samonivelačnej hmoty Chemos. 

Dokonale rovný podklad s toleranciou odchýlok 1-2 mm je základným predpokladom pri pokládke moderných podlahových krytín. Pri nerovnostiach podkladu odmietajú firmy výrobcovia podláh poskytovať záruky. Pred pokládkou voľne položených podláh (plávajúce podlahy, koberce a pod.) Aj lepených podláh (dlažby, korok, vinyl, a iné). Dnes sa spravidla aplikujú samonivelačné hmoty na vyrovnanie podlahy. Rýchlo a jednoducho sa nimi dá dosiahnuť potrebnej rovnosti podkladovej vrstvy.

Oprava podkladu, penetrácia, nivelovanie podlahy
Renovačná hmota CHEMOS OT 100, samonivelačná hmota CHEMOS 35, penetrácia CHEMOS PE 204
Rýchlotuhnúci opravný tmel Chemos OT 100
Čo zvládne OT 100 a ZH - sanácia podlahy

Vrstva samonivelačnej hmoty by mala zakryť všetky nerovnosti a vytvoriť súvislú a hladkú plochu pre pokládku vybranej podlahy. Samonivelačná hmota sa nanáša na dôsledne očistený a napenetrovaný podklad.

Penetrácia podlahy

Podklad musí byť pred aplikáciou samonivelačnej hmoty suchý, súdržný, zbavený prachu a mastných nečistôt. Až potom je možné pristúpiť k penetrácii podkladu penetračným náterom CHEMOS. Penetrácia sa vykonáva rovnomerne, priamym náterom pomocou štetca alebo valčeka.