Lepidlá TOPprén na všetky druhy materiálov

TOPprén sú kontaktné lepidlá na báze kaučuku. Pevnosťou lepeného spoja patrí medzi najpevnejšie.

Kontaktné lepidlá

Sú to lepidlá, ktoré lepia tak, že spoj vzniká pôsobením krátkeho, silného tlaku na spájané plochy, po vyprchaní kvapalinových zložiek lepidla.

Výhody lepidiel rady TOPprén:

  • lepí všetko - je vhodný pre všetky druhy materiálov
  • lepí ihneď - okamžitá zaťažiteľnosť
  • lepí pevne - vysoká počiatočná a konečná pevnosť spoja
  • lepí nesavé plochy navzájom (umakart, plech, ...)
  • jednoducho a okamžite použiteľné - po premiešaní.
  • spoj je odolný voči vode, poveternostným vplyvom, bežným chemikáliám.
  • cenovo sú výhodné
  • dlhý čas skladovania

Príprava lepených plôch:

lepené plochy musia by suché, odmastené, zbavené prachu. Pre lepenie nesavých plôch navzájom (plech, umakart, sklo) doporučujeme zriedi lepidlo pridaním asi 10% TOPprén riedidla. 

Pri lepení na veľmi savý podklad (pórovitý betón) doporučujeme použiť penetračný náter (lepidlo : riedidlo v pomere 1 : 2)

Penetračný náter na spevnenie a čiastoné uzatvorenie pórov podkladu zároveň znižuje spotrebu lepidla.

Pracovný postup:

Lepidlo naneste v tenkej vrstve na obe pripravené lepené plochy štetcom, zubovou stierkou alebo valčekom. Potom nechajte lepidlo 10 - 20 min. zaschnúť, to znamená odvetrať prchavé zložky lepidla. Intenzívne vetrajte! 

Na pórovitých materiáloch je doba zasychania kratšia, na nenasiakavom materiáli dlhšia. Preto ako prvú natierame menej savú plochu. 

Dobu zavädnutia kontrolujeme dotykom. V čase zavädnutia je lepidlo na dotyk takmer suché. Ak je lepidlo suché na oboch plochách, spojte ich. 

Krátko ale silno pritlačte. Na pevnosť spoja je dôležitá sila tlaku. Konečná pevnosť sa dosiahne po 24 hodinách.

Čistenie:

Náradie očistite TOPprén riedidlom bez toluénu. Pretoky lepidla doporučujeme očistiť TOPprén riedidlom, alebo zošúchaním krepou.

Vysvetlivky:

(0) - nanesenie lepidla
(0 - A) - čas zasýchania 10 - 20 min.
(A) - čas zavädnutia
(A - B) - otvorená doba pre spojenie plôch cca 50 minút

TOPprén kontaktné lepidlá na podlahy