Stavebná chémia a jej použitie

Stavebné lepidlá, lepenie obkladov a dlažieb

Stavebné lepidlo na dlažbu

Predtým ako použijete lepidlo na obklady a dlažby, je dôležitá príprava podkladu. Podkladom môže byť beton, mineralne omietky, sadrokarton, alebo staré pôvodné obklady. 
Dôležité je podklad vyčistiť. Zbaviť sa tak masnoty, starých náterov a hmôt, prachu, nečistôt a plesní.

Podklad môže byť viac alebo menej nasiakavý. Pred nanesením lepidla povrch navlhčíme. Ak ideme klásť podlahu na podklad, ktorý je velmi nasiakavý, alebo nasiaka nerovnomerne, musime ho natriet polymernou disperziou. Ak obkladame kúpeľne alebo sprchové kúty, nevyhnutná je hydroizolačná clona.

Stavebné lepidlo na dlažbu

Ako vyrovnať podlahu či stenu pred nanesením lepidla

Po očistení podkladu nasleduje oprava nerovnosti podkladu. Nerovností sa zbavíme pomocou samonivelačných hmôt

Ak lepíme oklady na stenu, nerovnosti, diery a praskliny vyrovnáme pomocou tmelu. Na spevnenie steny použijeme penetračný náter, alebo novú omietku. Penetračný prostriedok sa tiež odporúča pri lepení obkladov a dlažieb na materiály ako je sadrokartón, alebo drevoštiepka. 
Ak lepíme na pôvodný obklad, je lepšie povrch starých obkladov zdrsniť - penetrácia podkladu. Funkciou penetrácie je spevnenie nesúdržných podkladov, zjednotenie nasiakavosti podkladov a zvýšenie príľnavosti ďalšej povrchovej úpravy.

Ak nanášame stavebné lepidlo na dlažbu na plochu väčšiu ako 36 m2, je nevyhnutné vytvorenie dilatačných škár, aby sa dlažba nevydúvala. Na to nám poslúžia dilatačné profily z plastov, alebo gumy.

Na miesta, ktoré sú viac dynamicky namáhané, alebo hladké sa odporúčajú disperzné lepidlá. Pokiaľ dlažbu a obklady aplikujeme na miesta kde sa budú používať chemikálie a miesta kde by klasické lepidlá dlažbu s podkladom nespojili, použijeme dvojzložkové lepidlá. Flexibilné lepidlá sú vhodné na obklady a dlažbu pre vykurované podlahy a  slnečné terasy, pretože sú odolné voči tepelnému pnutiu.

Lepidlo na dlažbu - vysvetlenie označenia podľa EN12004

C- cementové lepidlo 
D- disperzné lepidlo                                              
R- živicové lepidlo

1- lepidlá na bežné použitie                             
2- lepidlá s väčšou prídržnosťou k podkladu (flexibilné lepidlo na dlažbu)

F- rýchlo tuhnúce lepidlo, umožňuje zaťaženie dlažieb prevádzkou už po veľmi krátkom čase
T- lepidlo so zníženým sklzom keramiky pri lepení obkladov a dlažieb 
E- lepidlo s predĺženou dobou otvorenia, vhodné pre použitie vo vonkajšom prostredí, lepenie obkladov a dlažieb na terasách a v exteriéri.

Stavebné lepidlá a stavebná chémia